Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Circulaire bureaustoelen

Save the Date

Interactieve marktconsultatie circulaire bureaustoelen, donderdagmiddag 14 september vanaf 13:00 uur te Houten, definitief programma volgt.  

Doel aanbesteding

De gemeente Houten wil voor eind 2017 haar huidige bureaustoelen vervangen door circulaire bureaustoelen. Het doel is het selecteren en contracteren van een leverancier voor ca. 400 circulaire bureaustoelen. De levering moet tenminste voldoen aan de volgende eisen:

 • 400 flexplex bureaustoelen
 • budget € 500,- per stoel
 • NEN-EN 1335-1 en aanvulling NPR 1813-2003
 • technische- en servicegerichte oplossing,
 •  PRP® definitie van circulair zo dicht mogelijk benaderen  

Waarom circulaire bureaustoelen?

De gemeente Houten zet hoog in op circulair inkopen. Van 2016-2018 wil zij tien circulaire inkopen doen. De inkoop van circulaire bureaustoelen is er hier één van. In de aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de PRP® methodiek met als definitie:

“Bij een circulair product zijn de grondstoffen die nodig zijn (geweest) om het product te realiseren gelijk aan de grondstoffen die na gebruik gelijkwaardig behouden kunnen worden, en voldoen de sociale omstandigheden van de betrokken mensen aan de internationale sociale voorwaarden.”  

Gemeente Houten is zich ervan bewust dat een volledig circulaire bureaustoel op dit moment nog niet realiseerbaar is en wil daarom met deze aanbesteding de inschrijvers:

 • De gelegenheid bieden om zich te onderscheiden met hun totaalpakket aan   circulair ingestoken mogelijkheden, op basis van een eerlijke, op feiten gebaseerde beoordeling binnen de nader te bepalen eisen en criteria.  
 • Stimuleren om stappen te nemen om circulariteit verder te ontwikkelen.    

Interactieve marktconsultatie

Middels een interactieve marktconsultatie wil gemeente Houten met de markt in gesprek over de mogelijkheden voor circulaire bureaustoelen en welke eisen en criteria daarvoor nodig zijn.

Gemeente Houten vraagt daarom antwoord op de volgende vraag:  

Welke eisen en criteria bent u ooit of nooit tegengekomen in aanbestedingen, die volgens u bijgedragen hebben of kunnen bijdragen, tot de transitie naar een circulaire economie binnen de PRP® definitie, én van toepassing zijn op een aanbesteding voor bureaustoelen.    

Geef per eis of criterium ook aan:

 • Waarom die eis of dat criterium bijdraagt of bijgedragen heeft tot de transitie naar een circulaire economie binnen de PRP® definitie.  
 • Waarom deze van toepassing kan zijn op een aanbesteding voor bureaustoelen.  
 • Welke transparantie u wenst te hanteren t.b.v. de circulaire aanbesteding: 

  • Niet transparant: de genoemde eisen/criteria mogen buiten de aanbestedende dienst niet gedeeld worden. 
  • Wel transparant: alle genoemde eisen/criteria mogen gedeeld worden.

Geïnteresseerd?

Mocht u als leverancier geïnteresseerd zijn in het meewerken aan een interactieve marktverkenning/-onderzoek dan horen wij dat graag. U kunt uw interesse kenbaar maken door een mail te sturen aan aanbesteding@houten.nl onder vermelding van ‘Marktconsultatie circulaire bureaustoelen’. U wordt dan op de hoogte gehouden van ontwikkelingen en uitgenodigd voor een marktconsultatie-bijeenkomst op 14 september (tussen 13:00 en 17:00 uur).    

Meer informatie

De gemeente Houten hecht grote waarde aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Meer informatie over het duurzaamheidsbeleid van de gemeente Houten vindt u op www.duurzaamhouten.nl  Het inkoopbeleid, inkoopvoorwaarden en verdere informatie van de gemeente kunt u nalezen op de pagina aanbestedingen.

Meer informatie over de PRP® methode kunt u vinden op www.rendemint.nl

Heeft u vragen n.a.v. dit artikel? Neem contact op met Jules Tonneijck of Els Oosterman (inkoopadviseurs) via telefoonnummer 030 3692611.

Print Icoon printen