Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kinderopvangvoorzieningen

Wilt u een kinderopvangvoorziening starten? Gebruik hiervoor het aanvraagformulier van de Rijksoverheid. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina.

De aanvraag met alle benodigde bijlagen kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl 

De Gemeente en de GGD zal uw aanvraag toetsen. Ook wordt de de kinderopvangvoorziening door de GGD geinspecteerd. De termijn die hiervoor staat is 10 weken. Wanneer bijvoorbeeld een aanvraag niet compleet is kan deze termijn langer zijn. U kunt pas starten met de kinderopvangvoorziening wanneer deze is vermeldt staat in het landelijk register kinderopvang.  

Heeft u een wijziging?

Dan kunt u deze doorgeven met het wijzigingsformulier. U vindt dit formulier onder de downloads aan de rechterzijde van de pagina. Het wijzigingsformulier kunt u mailen aan omgevingsloket@houten.nl  

Heeft u alles volledig ingevuld? Dan wordt binnen 8 weken de wijzigingen doorgevoerd in het landelijk register kinderopvang.

Het landelijkregisterkinderopvang

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op basis van de Wet kinderopvang. Op deze manier willen we de kwaliteit van de kinderopvang waarborgen. Wij controleren in samenwerkingen met de GGD, of de kinderopvangvoorzieningen voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen. De rapporten en de geregisteerde kinderopvangvoorziening staan op www.landelijkregisterkinderopvang.nl

Informatie

Meer informatie over kinderopvangvoorzieningen? Of over de wet- en regelgeving? Raadpleeg dan de website van Rijksoverheid via www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang.

Print Icoon printen