Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bedrijf oprichten of veranderen met mogelijke milieugevolgen

Bijna alle bedrijven (in de milieuwetgeving ‘inrichtingen’ genoemd) die mogelijk milieugevolgen hebben, moeten bij het oprichten of het veranderen via aimonline een milieumelding indienen.

Alleen bedrijven met geringe milieugevolgen (type A-bedrijven) hoeven niet zo’n melding in te dienen. Daarnaast moeten sommige bedrijven via omgevingsloket.nl  een omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM) of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu aanvragen.

Of voor uw bedrijf een milieumelding nodig is en of met zo’n melding kan worden volstaan, of dat u voor uw bedrijf ook een OBM of een omgevingsvergunning voor de activiteit milieu moet aanvragen, blijkt wanneer u de milieumelding op aimonline  invult.

Print Icoon printen