Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Bodemonderzoek

Bij een bodemonderzoek wordt de milieuhygiƫnische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater) onderzocht. Dit gebeurt om die kwaliteit voor het starten met (bedrijfs)activiteiten vast te leggen (om later vast te kunnen stellen of die kwaliteit als gevolg van die activiteiten is verslechterd) of om te bepalen of de bodem geschikt is voor het beoogde doel (bijv. voor het bouwen van een huis of voor het aanleggen van een (moes)tuin).

Bodemonderzoek kunt u nodig hebben bij:

  • een aanvraag omgevingsvergunning (voor bijv. de activiteit bouwen, voor de activiteit planologisch strijdig gebruik of voor de activiteit milieu);
  • grondtransacties (u wilt zekerheid over de kwaliteit van de grond die u koopt);
  • het vermoeden van bodemverontreiniging (u wilt zekerheid over de kwaliteit van de bodem en over de saneringsnoodzaak van de eventueel aangetroffen bodemverontreiniging).

Een bodemonderzoek moet door een op grond van het Besluit bodemkwaliteit erkend onderzoeksbureau plaatsvinden. Zo nodig beoordeelt RUD Utrecht of beoordelen wij het bodemonderzoek.

Print Icoon printen