Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Nieuwe regels voor opslag van diesel in bovengrondse tanks

Op 1 januari 2015 gelden in heel Nederland dezelfde regels voor de opslag van diesel in bovengrondse tanks. Op deze datum komt een einde aan het overgangsrecht voor oudere tanks die zijn geplaatst voor 1 januari 2000. In Nederland zijn nog veel bedrijven die op grond van dit overgangsrecht een oudere tank in gebruik hebben welke niet is voorzien van een installatiecertificaat. Een installatiecertificaat is het bewijs dat de tank voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen en is geplaatst door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Na 1 januari 2015 moet een tank volledig voldoen aan de wettelijke eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Feitelijk betekent dit dat een bovengrondse opslagtank voor diesel geïnstalleerd moet zijn door een hiervoor gecertificeerd bedrijf. Dit gecertificeerde bedrijf geeft dan een installatiecertificaat af waaruit blijkt dat aan de wettelijke eisen wordt voldaan. Het is dus niet toegestaan om een tank zelf te plaatsen (of om te verplaatsen). Daarnaast moet de tank voldoen aan bepaalde kwaliteitseisen (KIWA-eisen), anders wordt er geen installatiecertificaat afgegeven.

Ik heb een oude tank, wat nu?

Als u een oudere tank voor de opslag van diesel in gebruik heeft, moet u deze opslag vóór het eind van dit jaar laten voldoen aan de wettelijke eisen. Hierbij heeft u de volgende mogelijkheden.

Huidige tank laten (goed)keuren

U kunt er voor kiezen om de huidige tank te laten keuren door een gecertificeerd bedrijf. Bij goedkeuring ontvangt u alsnog een installatiecertificaat. In de praktijk blijkt meestal dat de tank niet inwendig kan worden geïnspecteerd door het ontbreken van een mangat, waardoor de tank wordt afgekeurd. Ook kan de tank in een zodanig slechte staat zijn dat de tank niet kan worden goedgekeurd, tenzij er diverse herstelwerkzaamheden plaatsvinden. De kosten voor keuring zijn veelal groter dan de kosten voor een nieuwe tankinstallatie. Als u voor deze optie kiest betekent het dat u geen zekerheid heeft dat de tank wordt goedgekeurd. Wij raden u dan ook aan om dit voorafgaand aan een eventuele keuring goed door te spreken met het gecertificeerde bedrijf om onnodige kosten te voorkomen.

Huidige tank laten vervangen door een goedgekeurde tank

Een andere optie is om de tank te laten vervangen door een gecertificeerd tank. Houd er rekening mee dat de tank ook geplaatst moet worden door dit gecertificeerd bedrijf anders krijgt u geen installatiecertificaat en voldoet uw tank niet aan alle regels. Wij raden u verder aan om in de leveringsvoorwaarden op te nemen dat de tank moet voldoen aan de wettelijke eisen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. In het Activiteitenbesluit milieubeheer wordt verwezen naar de richtlijn PGS 30 waarin de voorwaarden staan waar de tank aan moet voldoen. Uw nieuwe tank voldoet dan aan de nieuwe wettelijke eisen. Als u uw bestaande tank definitief buiten gebruik gaat stellen, dan moet u deze tank laten saneren door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf geeft u dan een saneringscertificaat waaruit blijkt dat u de oude tank op een milieuhygiënische wijze buiten gebruik heeft laten stellen.

Stoppen met het in gebruik hebben van de tank

Als u beslist om te stoppen met het opslaan van diesel in een tank in uw bedrijf en geen nieuwe tank gaat plaatsen, dan dient u de bestaande tank te laten saneren door een gecertificeerd bedrijf. Dit bedrijf geeft u dan een saneringscertificaat waaruit blijkt dat u de oude tank op een milieuhygiënische wijze buiten gebruik heeft laten stellen.

Gebruik van de tank wijzigen

U kunt ook besluiten om het gebruik van de tank te wijzigen. In plaats van dieselolie kunt u de tank bijvoorbeeld gebruiken voor het opslaan van smeerolie of afgewerkte olie.

De lijsten met tanksaneringsbedrijven (K902), tankinstallatiebedrijven (K903) en met tankreinigingsbedrijven (K905) kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat via www.rwsleefomgeving.nl.

Eindresultaat

Het eindresultaat is dat u een tank in bedrijf heeft die volledig voldoet aan de milieuwetgeving. Wij adviseren u om tijdig een keuze te maken in de mogelijkheden die u heeft zodat u later niet te maken heeft met aanschrijvingen en/of een proces verbaal.

Wijzigingen VOORAF melden bij de gemeente

Elke wijziging binnen uw bedrijf moet aan de gemeente kenbaar worden gemaakt. Meldingsplichtige bedrijven melden dit via AIM. Dit geldt in dit kader voor het plaatsen/verplaatsen van een (nieuwe) tankinstallatie, maar ook voor het wijzigen van het gebruik van de tank. Vergunningplichtige bedrijven vragen een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu aan. Veelal zal dit aangemerkt worden als milieuneutraal wijzigen.

Wij verzoeken u om bij het plannen van (een) wijziging (en) binnen uw bedrijf, VOORAF contact op te nemen met de gemeente Houten om de mogelijkheden van deze wijziging te bespreken.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen hebt of algemene opmerkingen dan kunt u contact opnemen met de gemeente Houten 030 639 2611. U kunt uw vragen ook sturen naar omgevingsloket@houten.nl.

Print Icoon printen