Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Kennismaken met het college van b. en w.

Burgemeester en wethouders hechten waarde aan een goed contact met het lokale bedrijfsleven. De gemeente Houten organiseert daarom bedrijfsbezoeken bij bedrijven in de gemeente, waarbij (naast een medewerker van economische zaken) de wethouder Economische Zaken en incidenteel ook de burgemeester betrokken zijn. De bezoeken zijn bedoeld om op informele wijze kennis met elkaar te maken en elkaar de mogelijkheid te bieden vragen te stellen en informatie uit te wisselen.

Voor een bedrijfsbezoek komen in principe alle bedrijven in de gemeente Houten in aanmerking. Wij proberen ieder jaar een goede mix van bedrijven samen te stellen: van klein naar groot en afkomstig uit diverse bedrijfstakken.

Per jaar vinden er diverse bedrijfsbezoeken plaats. Soms bezoeken wij bedrijven die om wat voor reden dan ook in de publiciteit staan (nieuwvestiging, jubileum). Meestal is er echter geen specifieke reden om het bedrijf te bezoeken.

U kunt zich bij de medewerkers van economische zaken aanmelden als u een bezoek door een afvaardiging van b. en w. op prijs stelt.

Print Icoon printen