Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Drank- en Horecavergunning

Wilt u alcohol schenken tegen betaling of sterke drank verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig *. Dit geldt voor slijterijen en horeca-inrichtingen zoals cafés, restaurants, sportkantines, buurthuizen, bedrijfsrestaurants en bioscoopfoyers.  

Kosten (prijspeil 2020)

 • Aanvraag drank- en horecawetvergunning                         € 450,40
 • Verzoek tot wijzigen van de vergunning                              € 126,55
 • Verzoek tot bijschrijven van leidinggevende                        € 126,55

Aanvragen

 • Commerciële bedrijven gebruiken aanvraagformulier Model A
 • Verenigingen en Stichtingen gebruiken aanvraagformulier Model B  

De formulieren kunt u digitaal versturen naar gemeentehuis@houten.nl.  Wilt u het per post versturen? Kijk hier voor de contactgegevens

Aan te leveren documenten

Let op! Bij het aanvraagformulier moet u de volgende documenten inleveren:

Bij Model A:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Bijlage bij Model A
 • als u een terras hebt: een plattegrond met de afmetingen van het terras *

Bij Model B:

 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Bijlage bij Model B
 • een door het bestuur vastgesteld en ondertekend (minimaal door voorzitter, secretaris en penningmeester) bestuursreglement
 • als u een terras hebt: een plattegrond met de afmetingen van het terras *

*zie ook beleidsregels sluitingstijden en terrassen

Een leidinggevende laten bijschrijven  

Wilt u een leidinggevende laten bijschrijven op de vergunning? Dat  geeft u als volgt door:

 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Melding wijziging leidinggevende”, zowel ondertekend door de leidinggevende als de vergunninghouder
 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs. (géén rijbewijs)

Doorlooptijd

De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning (Model A)  bedraagt 8 weken en kan met een redelijke termijn, maximaal 8 weken, worden verlengd. De beslistermijn voor de aanvraag om een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële rechtspersoon (Model B) bedraagt zes maanden.

Print Icoon printen