Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Drank- en Horecavergunning

Wilt u alcohol schenken tegen betaling of sterke drank verkopen? Dan heeft u een drank- en horecavergunning nodig *. Dit geldt voor slijterijen en horeca-inrichtingen zoals cafés, restaurants, sportkantines, buurthuizen, bedrijfsrestaurants en bioscoopfoyers.  

Kosten (prijspeil 2018)

 • Aanvraag drank- en horecawetvergunning                         € 444,20
 • Verzoek tot wijzigen van de vergunning                              € 124,80
 • Verzoek tot bijschrijven van leidinggevende                        € 124,80

Aanvragen

 • Commerciële bedrijven gebruiken aanvraagformulier Model A
 • Verenigingen en Stichtingen gebruiken aanvraagformulier Model B  

De formulieren kunt u digitaal versturen naar gemeentehuis@houten.nl.  Wilt u het per post versturen? Kijk hier voor de contactgegevens

Aan te leveren documenten

Let op! Bij het aanvraagformulier moet u de volgende documenten inleveren:

Bij Model A:

 • kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Bijlage bij Model A
 • als u een terras hebt: een plattegrond met de afmetingen van het terras *

Bij Model B:

 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs (géén rijbewijs)
 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Bijlage bij Model B
 • een door het bestuur vastgesteld en ondertekend (minimaal door voorzitter, secretaris en penningmeester) bestuursreglement
 • als u een terras hebt: een plattegrond met de afmetingen van het terras *

*zie ook beleidsregels sluitingstijden en terrassen

Een leidinggevende laten bijschrijven  

Wilt u een leidinggevende laten bijschrijven op de vergunning? Dat  geeft u als volgt door:

 • van elke leidinggevende een ingevuld formulier “Melding wijziging leidinggevende”, zowel ondertekend door de leidinggevende als de vergunninghouder
 • van elke leidinggevende een kopie van een geldig legitimatiebewijs. (géén rijbewijs)

Doorlooptijd

De behandeling van een aanvraag duurt niet langer dan acht weken. Deze termijn kan één keer met acht weken worden verlengd.

Print Icoon printen