Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Wet Bibob

De gemeenteraad heeft op 14 juni 2005 het beleid voor de wet BIBOB vastgesteld. BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. Deze wet moet voorkomen dat overheidsinstellingen onbedoeld hun medewerking geven aan criminele activiteiten door het verlenen van vergunningen of een overheidsopdracht (aanbesteding). 

De gemeente Houten past deze wet toe. Zij heeft hiermee een extra grond om een vergunning te weigeren of in te trekken. De gemeente wil alleen zaken doen met integere bedrijven en personen en zo criminele activiteiten zoveel mogelijk uit de gemeente weghouden. 

Aanbesteding, drank-en horecavergunning, bouwvergunning  

Vraagt u een drank- en horecavergunning of een bouwvergunning aan of doet u mee aan een aanbestedingsprocedure? Dan kan u dus te maken krijgen met de wet BIBOB. U kan worden gevraagd het 'Vragenformulier BIBOB' in te vullen. Dit geldt ook als u al houder bent van een bouwvergunning en/of drank- en horecavergunning. Als de gemeente daarna nog extra informatie nodig heeft om een goed oordeel te kunnen vormen, kunnen extra vragen gesteld worden. 

Als blijkt dat de vragenformulieren niet naar waarheid zijn ingevuld of dat de vragen niet zijn beantwoord, dan kan de gemeente Houten de vergunning weigeren of intrekken en aangifte doen van valsheid in geschrifte. De gemeente kan in geval van twijfel over de integriteit van de aanvrager of zijn zakelijke relaties het landelijk bureau BIBOB vragen om nader onderzoek te doen naar u als aanvrager of vergunninghouder en naar relevante derden. U wordt hiervan op de hoogte gesteld. 

Meer informatie?  

Hier vindt u meer informatie over de wet BIBOB.

Print Icoon printen