Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Werklandschap Meerpaal

Kaart locatie Werklandschap Meerpaal

Contact

Neem vrijblijvend contact op over de mogelijkheden op Werklandschap Meerpaal met Jeroen Zwart (030-6392611).

Meer informatie

Download voor meer informatie over Werklandschap Meerpaal de factsheet in de rechterkolom.

Locatiekwaliteiten

  • Directe aansluiting op de A27
  • Gebiedsoppervlakte van 10 ha.
  • Kavelprijs €190—€200 per m²
  • Flexibele kavelgrootte en indeling
  • Combineren van sporten, werken en natuur
  • Vestigingsmogelijkheden voor productie– en verkoop bedrijven, groothandel, lichte industrie, bouwnijverheid en (logistieke) dienstverleners
  • Bedrijfsvestiging tot categorie 3.2 
  • Hoogwaardige uitstraling 
  • Hotel Houten op 5 minuten afstand

Locatiebeschrijving

Tussen bedrijventerrein De Meerpaal en het Amsterdam-Rijnkanaal komt het derde voorzieningengebied van Houten: sport- en werklandschap Meerpaal. Een gebied waarin sporten, werken en natuur gecombineerd worden. Sport- en werklandschap Meerpaal voorziet in de behoefte van inwoners en sportverenigingen in het sterk gegroeide Houten. Voor de invulling van het werkgebied wordt aansluiting gezocht bij het principe van verweving van werk en natuur. Binnen het werkgebied ontstaan natuurlijke stroken, die direct met de natuurontwikkelingszone in verbinding staan. De wens is om het type bedrijven aan te laten sluiten bij het natuurlijke karakter van het gebied.

Op dit moment is er een proefverkaveling geschetst voor het werklandschap Meerpaal. In samenspraak met de gemeente Houten zijn er vele mogelijkheden voor vestiging op dit terrein. Maximaal 50% van het bedrijfsvloeroppervlak mag als kantoor worden benut, met een maximum van 2.000m².

Print Icoon printen