Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Tijdschema's 

Tijdschema voorjaar
Datum Omschrijving
1 maart publicatie overzicht beschikbare standplaatsen
1 t/m 15 maart Aanmelding belangstellenden
op of omstreeks 1 april          Loting
Tijdschema najaar
Datum Omschrijving
15 oktober publicatie overzicht beschikbare standplaatsen
15 t/m 29 oktober Aanmelding belangstellenden
op of omstreeks 15 november Loting

Overige standplaatsen

Tijdelijke standplaatsen winkeliers

Bent u winkelier in de gemeente Houten en wilt u een tijdelijke standplaats innemen? Voor een tijdelijke standplaats in de directe nabijheid van uw winkel voor de promotie of verkoop van producten uit het eigen assortiment van de winkel of producten gerelateerd aan de branche van de winkel, heeft u geen vergunning nodig als u voldoet aan de voorwaarden. De voorwaarden vindt u hiernaast onder downloads in het “aanwijzingsbesluit tijdelijke standplaatsen winkeliers”.

Aanvragen

Voldoet u niet aan (één van) de genoemde voorwaarden dan heeft u een vergunning nodig. Wilt u een vergunning voor een tijdelijke standplaats aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier “Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning” volledig in.  

Tijdelijke seizoensstandplaatsen (oliebollen/kerstbomen)

Op elke centrumlocatie kunnen voor de periode van 12 november tot en met 31 december extra vergunningen worden uitgegeven in de branche ‘kerstbomen en kerststukjes’ en in de branche ‘oliebollen en gebak’. Om iedereen gelijke kansen te geven worden de aanvragen tot 1 september verzameld. Vanaf 1 september zal de behandeltermijn gaan lopen.

Vaste standplaatsen wijklocaties / tijdelijke standplaatsen

Voor een standplaats op een wijklocatie of een tijdelijke standplaats kunt u op elk gewenst moment een aanvraag indienen. Houdt u rekening met de behandeltermijn van 8 weken.

Vaste standplaatsvergunning op een wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning aanvragen

Voor het aanvragen van een vaste standplaatsvergunning op een wijklocatie of tijdelijke (seizoens) standplaatsvergunning kunt u gebruik van het digitaal formulier.

Aanvraag vaste standplaatsvergunning op wijklocatie of tijdelijke (seizoens)standplaatsvergunning

LET OP: dit aanvraagformulier kunt u niet gebruiken om aan te melden voor een vaste standplaats op een centrumlocatie. Daarvoor moet u gebruik maken van het meldingsformulier dat uitsluitend tijdens de periode van aanmelding op deze website beschikbaar is.

Legestarieven

Download het PDF icon tarievenoverzicht (355 KB) standplaatsvergunningen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling: 030-6392611. Of mail naar gemeentehuis@houten.nl .

Print Icoon printen