Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Laatste nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het kader van WMO & Jeugd vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom.

Scheidingslijn

Vragen en antwoorden Vijfheerenlanden

23 november 2018

Van 1 januari 2019 zal de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). De Regionale Backoffice Lekstroom heeft een vraag en antwoord sectie opgesteld om snel antwoord op de meest gestelde vragen te kunnen geven.

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Bijeenkomst Ontwikkeling Jeugdhulp VHL

16 november 2018

Op 5 november j.l. is er een presentatie gegeven in gemeente Vianen door Vijfheerenlanden en de Regionale Backoffice Lekstroom.  Bekijk hier de presentatie terug "ontwikkelingen jeugdhulp VHL voor aanbieders jeugdhulp". 

In de factsheet lees je uitgebreide uitleg over het declaratieproces. Hoe verloopt het proces voor u in 2018 (voor 01-01-2019) en de periode erna (na 31-12-2018).

Lijn

Uitbreiding regio Lekstroom Jeugdzorg per 01-01-2019

22 oktober 2018

De gemeenten Leerdam en Zederik vormen vanaf 1 januari 2019 samen met de gemeente Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is dan onderdeel van de provincie Utrecht. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang van provincie, zodat we de inwoners ook vanaf 1 januari 2019 optimaal van dienst kunnen zijn. Voor de Jeugdzorg betekend dit dat gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Ontwikkeling app voor wachttijden en beschikbaarheid van zorg

20 augustus 2018

Sinds een goed jaar loopt er een project rondom het ontsluiten van wachttijden & beschikbare zorg om verwijzers te faciliteren binnen de jeugdhulp.

De regio Zuid Oost Utrecht heeft hierbij de samenwerking gezocht met andere regio’s om gezamenlijk na te denken over de wachttijdenproblematiek. Dit heeft ertoe geleid dat de regio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Eemland, Lekstroom en Zuid Oost Utrecht (in totaal zijn dat 23 gemeenten) een app gaan ontwikkelen voor ‘ de beschikbaarheid van zorg’. Deze app zal de komende maanden gebouwd worden en we verwachten dat eind september bekend is wanneer deze app in gebruik zal worden genomen.

Het uitgangspunt is dat de app u als aanbieder administratief ontlast doordat u via één app uw wachttijden voor deze vijf regio’s kunt doorgeven aan de gebruikers. Dat zijn in eerste instantie de verwijzers, zoals huisartsen, gecertificeerde instellingen (GI’s), medisch specialisten en lokale teams van alle gemeenten.

De app zal na lancering verder ontwikkeld worden. Wij hebben hiervoor onder meer een klankbordgroep ingesteld bestaande uit zorgaanbieders, toegangsmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging. Zij zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Lijn

Mailing 30-05-2018 Tarieven Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroomgemeenten 2018

Op 30-05-2018 hebben wij een mailing verstuurd naar gecontracteerde Wmo aanbieders Begeleiding. Bekijk de inhoud van de mail.

Lijn

Tijdelijk uitval Vecozo en uitvraag eerste kwartaalrapportage 2018.

Landelijk wordt een nieuwe versie van Vecozo geïnstalleerd. Het digitale berichtenverkeer werkt de komende weken daardoor niet. In de PDF bijlage “De invoering van berichtenstandaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2” vindt u de consequenties van deze wijziging.

Lijn

Mailing 26-04-2018 Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel WMO 2017 voor 2018

Alle colleges van de gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Houten en Nieuwegein hebben akkoord gegeven op het Addendum Wmo 2018 met tarieven en afspraken. U kunt dit Addendum hier downloaden. Het Addendum maakt onderdeel uit van de deelovereenkomst. De afspraken zijn gemaakt in de fysieke overlegtafel 2017.

Lijn

Mailbrief financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom 

31 oktober 2017

Wij vraag bij deze uw aandacht voor de financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom. Regio Lekstroom maakt gebruik van het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.

Hier vindt u de brief die per mail aan de Jeugdzorgaanbieders en de brief die per mail aan de Wmo aanbieders verstuurd is. 

Lijn

Informatiebijeenkomst afschaffing DBC’s/trajectprijzen jGGZ regio Lekstroom

25 oktober 2017

Met ingang van 1-1-2018 wordt de DBC structuur afgeschaft. Alle jGGZ aanbieders moeten dan over op tarifering per minuut. Ook worden de landelijke productcodes aangepast.  

Op 23 oktober jl was een informatiebijeenkomst over de omzetting van alle jGGZ producten naar de nieuwe productcodes. De sheets van deze presentatie kunt u hieronder downloaden. Er worden 3 soorten productcodes omgezet:

a. DBC's (52A00-serie)

b. Trajecten in de basis jGGZ (51A01 t/m 51A04)

c. jGGZ op urencodes In de presentatie is per soort productcode uitgewerkt hoe de omzetting plaatsvindt, en wat u daar als aanbieder zelf voor moet doen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via backofficelekstroom@houten.nl

Download hier de presentatie Omzetting productcodes JGGZ

Lijn

Cliënt ervaringsonderzoek

Oktober 2017

In 2018 gaan de gemeenten in regio Lekstroom een cliënt ervaringsonderzoek doen bij de cliënten die in 2017 jeugdhulp hebben gekregen. Dit onderzoek is wettelijk verplicht vanuit de Jeugdwet. Meer informatie hierover leest u in de "Uitvraag cliëntervaringsonderzoek".

Print Icoon printen