Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Laatste nieuws

Logo Regionale Backoffice Lekstroom

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het kader van WMO & Jeugd vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom.

13-11-2020

Nieuwe release overgang WMO begeleiding

Overgang WMO begeleiding voor de gemeente Vijfherenlanden naar de regio Lekstroom en de nieuwe release 3.0 van het berichtenverkeer.

Brief overgang WMO begeleiding

Vijfheerenlanden werkt voor de maatwerk begeleiding en dagbesteding momenteel met twee verschillende contracten. Voor Vianen loopt het via de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) en voor Leerdam en Zederik loopt het via het Regioburo Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV). Vanwege de fusie is het wenselijk dit te harmoniseren. Dit net zoals eerder voor de jeugdzorg- en huishoudelijke hulp overeenkomsten is gedaan.

Berichtenverkeer release 3.0

brief release berichtenverkeer

Vanaf 1 januari 2021 zal het iJW 3.0 en iWmo 3.0 van kracht zijn. Dit is een nieuwe release van het huidige berichtenverkeer 2.4. Deze release bevat een aantal grote wijzigingen. In de bijlage treft u een handreiking en een infographic aan waarin meer informatie is opgenomen. Via de volgende link is de laatste informatie te vinden. https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30

lijn

5-10-2020

Wat betekent de release 3.0 iWmo en iJw voor de zorgaanbieder?

De aanstaande softwarerelease 3.0 van de iStandaarden iWmo en iJw heeft grote impact op de processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten én zorgaanbieders. Een voorbeeld van een grote wijziging is dat vanaf 2021 alleen nog maar wordt gedeclareerd in maandelijkse perioden. Dit betekent dat er niet meer gefactureerd wordt en dat de 4-wekelijkse declaratieperioden vervalt.

 Speciaal voor (kleine) zorgaanbieders hebben we een handreiking gemaakt; hierin hebben we op een rij gezet wat deze release voor u betekent en hoe u zich hierop kunt voorbereiden.

Op onderstaande link treft u de informatie:

https://i-sociaaldomein.nl/news/view/57982322/wat-betekent-de-release-30-iwmo-en-ijw-voor-de-kleine-zorgaanbieder

scheidingslijn

24-08-2020

Uitnodiging digitale overlegtafel 24 september

Graag nodigen wij u uit voor de overlegtafel voor de contractverlenging van 2021. Bekijk de uitnodiging.

scheidingslijn

17-07-2020

Contractverlenging 2021

Lees hier over de contractverlening 2021 met de Regio Lekstroom voor Jeugdhulp en Wmo

scheidingslijn

16-07-2020

Financiële Regeling COVID-19 Regio Lekstroom

Wilt u weten wat  de stand van zaken is omtrent de regeling van financiële compensatie in verband met de Covid-19 maatregelen ? Lees hier de laatste ontwikkeling  ”Uitwerking financiële regeling Covid-19 Regio Lekstroom voor gecontracteerde aanbieders jeugdhulp en Wmo”.

scheidingslijn

16-07-2020

Tussentijdse toetreding aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning

Aanbieders kunnen zich  aanmelden als ze niet gecontracteerd zijn voor Wmo Huishoudelijke Ondersteuning voor de regio Lekstroom. Hiervoor gelden aanmeldrondes. In het document bijlage 7 Tussentijdse toetreding kunt u informatie vinden over de procedure, data en tijdstippen van de aanmeldrondes. Geïnteresseerde aanbieders kunnen zich hier aanmelden door het inschrijfformulier in te vullen.

De aanbesteding- en contractstukken kunt u vinden op:

https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/wmo/aanbestedingsprocedure-huishoudelijke-ondersteuning-2020/

Alle inkoopdocumenten en verslagen van de marktconsultaties kunt u ook terug vinden op TenderNed. 
Bekijk de inkoopdocumenten op TenderNed

Wanneer u vragen heeft kunt u die mailen naar het e-mail adres contractbeheer@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

25-05-2020

Regeling van financiële compensatie ivm Covid-19 maatregelen

In de download lees je over de “Uitwerking financiële regeling Covid-19 regio Lekstroom ” en “Format meerkosten Covid-19 Regio Lekstroom”. 

scheidingslijn

13-05-2020

Testbeleid Corona - GGD

De GGDRU heeft een handreiking gemaakt voor testen op Corona. Het testbeleid is uitgebreid voor mensen die werken in de zorg en contactberoepen. Zie voor meer informatie de website van de GGD

scheidingslijn

29-04-2020

Regeling Lekstroom gemeenten

De afgelopen weken hebben wij u geïnformeerd over een regeling van de Lekstroom gemeenten tijdens de coronacrisis. Deze regeling is officieel tot 28 april van kracht.

De regeling zoals gecommuniceerd op 24 maart jl. willen wij op dezelfde manier tot 20 mei voortzetten. Voor de volledigheid mailen wij u in de bijlage nogmaals de regeling zoals die is opgesteld.

Vanuit u is  op verschillende manieren de vraag gekomen hoe de financiële compensatie vorm gaat krijgen. U wilt bijvoorbeeld weten wat de voorwaarden zijn en hoe dit moet worden vastgelegd.

Dit proces wordt de aankomende periode in overleg met onder andere zorgaanbieders verder uitgewerkt en zodra definitief, aan u gecommuniceerd.

Mocht u vragen hebben willen wij u verwijzen naar http://rbl.kweetet.info waarover we u eerder bericht hebben.

Mocht u een vraag hebben die nog niet in Kweetet staat, dan verzoek ik u deze te mailen naar contractbeheer@regiolekstroom.nl.   

scheidingslijn

25-3-2020

Laatste informatie rondom de maatregelen Coronavirus vanuit de regio Lekstroom

Zodra er meer duidelijkheid is over de administratieve afhandeling wordt u hierover geïnformeerd. Vragen? Stuur een email naar contractbeheer@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

17-3-2020

In de bijlage treft u een brief aan namens de Regionale Backoffice Lekstroom die wij op 17 maart verstuurd hebben aan aanbieders inzake het Coronavirus.

scheidingslijn

11-3-2020

Per 30 maart 2020 wordt versie 2.4 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen.

Hieronder vindt u informatie die voor u van belang is:

Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben samen gekozen voor een implementatiestrategie die hetzelfde is als de overgang van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Het betekent dat de nieuwe versie wordt geïmplementeerd met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Er is dus geen conversieperiode waarin beide standaarden naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Vanaf 18 maart 2020 23.00 uur vindt een gefaseerde beëindiging van het iWmo 2.3- en iJw 2.3-berichtenverkeer plaats. Vanaf 30 maart 2020 communiceren alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.4 en iJw 2.4.

De landelijke tijdslijnen voor de overgang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn:

Landelijke tijdslijnen voor overgang

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie- houder

3.1.1

 
 • Alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden (303).

Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd

door aanbieders.

Woensdag 18

maart 2020

23.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.2

 
 • Alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305, 307).

Vanaf dit moment kunnen er geen heenberichten meer worden

verstuurd door partijen.

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.3

 
 • Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301).

Vanaf dit moment kunnen er geen heenberichten meer worden verstuurd door partijen.

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

Gemeenten

3.1.4

 
 • Alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302).

Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.5

 
 • Alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316, 304, 306, 308).

Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

Gemeenten

3.1.6

 
 • Alle berichten die op het

portaal van het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen.

Let op: in verband met batchverwerking staan berichten die op 26 maart 2020 zijn verzonden vanaf 16.00 uur op de

portaalomgeving.

Donderdag 26

maart 2020

14.00 -

23.00 uur

Gemeenten

3.1.7

 
 • Alle berichten die op het

portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

Donderdag 26

maart 2020

14.00 -

23.00 uur

Aanbieders

Tijdschema blokkeren berichtenverkeer (technisch)

Het schema geeft weer in welke periode het berichtenverkeer technisch niet meer mogelijk is en wanneer de ketenpartners dus geen berichten kunnen verwerken of verzenden.

Tijdschema

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie- houder

3.2.1

 
 • Alle heenberichten worden geblokkeerd

(301, 303, 305, 307, 315).

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

VECOZO / IB

3.2.2

 
 • Alle retourberichten worden geblokkeerd

(302, 304, 306 308, 316).

Hiermee ligt het gehele berichtenverkeer stil.

Vanaf dit moment worden er geen berichten meer verwerkt.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

VECOZO / IB

3.2.3

 
 • Aanvang migratie door ketenpartners naar iWmo 2.4 en iJw 2.4.
 

Donderdag 26 maart – maandag 30

maart 2020

13.00 uur

13.00 uur

VECOZO / IB

3.2.4

 
 • iWmo 2.4 en iJw 2.4 live.
 

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

VECOZO / IB

Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van donderdag 26 maart 2020 13.00 uur tot maandag 30 maart 2020 13.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.

Transitie

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie houders

4.1.1

 
 • IB en VECOZO-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWmo 2.4 en iJw

2.4

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

IB en VECOZO

4.1.2

 
 • Gemeenten hebben hun systemen gereed voor

gebruik iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

Gemeenten

4.1.3

 
 • Zorgaanbieders hebben hun systemen gereed voor

gebruik iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

Zorgaanbieders

Ingebruikname

Vanaf maandag 30 maart 2020 13.00 uur dienen alleen iWmo 2.4- en iJw 2.4-berichten te worden verstuurd. Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo 2.4- en iJw 2.4-berichten moeten direct contact opnemen met hun softwareleverancier of de servicedesks van IB (voor gemeenten) of VECOZO (zorgaanbieders).

In de bijlage en via  https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ontwikkeling-iwmo-24 vindt u hierover verdere informatie.

Ter aanvulling de link naar Vecozo voor overige vragen

https://www.vecozo.nl/over-ons/contact

scheidingslijn

23-1-2020

Voorstel aanbieders en addendum 2020

Geachte aanbieder

U heeft in de brief van 27 november 2019 'Notitie aanpassing leveringsvoorwaarden zorgaanbieders Lekstroom' gericht
aan de heer Kersten gevraagd om een verlichting te bieden van de regeldruk en/of bureaucratie ter compensatie van de benodigde indexatie.

In deze e-mail zijn drie bijlagen gevoegd die op uw vraag ingaan.

Met vriendelijke groeten,

Regionale Backoffice Lekstroom
Contractbeheer

scheidingslijn

9-1-2020

Procesinformatie Addendum 2020 RBL

Op 13-12-2019 hebben we aangekondigd dat het addendum 2020 in de tweede week van januari bestuurlijk zou worden vastgesteld. In afwachting van het laatste collegebesluit verwachten wij het addendum eind januari te publiceren op de webpagina.

scheidingslijn

13-12-2019

Indexering en tarieven 2020

Graag informeer ik u over de contracten voor 2020.  Regio Lekstroom heeft tijdens de fysieke overlegtafel voorgesteld de huidige contracten met één jaar te verlengen. De afspraken die hier zijn gemaakt: 

 1. Er  is na een goed gesprek akkoord gegeven op verlenging van een jaar én een indexering van 2,8% voor 2020
  De verslagen van de fysieke overlegtafel kunt vinden op:

 2. Het addendum en andere bijlagen worden de tweede week van januari bestuurlijk vastgesteld en aansluitend gepubliceerd op de website. De tarieven zijn bijgevoegd als bijlage in deze mail.
  U kunt deze vanaf maandag terugvinden op de website:

Binnenkort ontvangt u van ons nog in een aparte mail met informatie over de productieverantwoording en jaarafsluiting 2019. Deze volgt zo spoedig mogelijk.

scheidingslijn

Fysieke overlegtafels jeugd en wmo

Afgelopen weken zijn de fysieke overlegtafels geweest in Houten. De fysieke overlegtafel  wmo op 17 september en 1 oktober en voor jeugd op 24 september en 8 oktober. A.s. dinsdag, 19 november is er een 3e fysieke overlegtafel in verband met de indexering. Daar is een agenda voor verstuurd en deze is afgelopen vrijdag (15 november 2019) aangepast.

De agenda en verslagen van deze tafels staan op deze website:

scheidingslijn

Presentatie marktconsultatie inkoop Wmo en Jeugd

Klik hier om de presentatie van Wmo te vinden.

Klik hier om de presentatie van de Jeugdwet te vinden.

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar inkoop@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

Uitnodiging marktconsultatie inkoop Jeugd en Wmo-dienstverlening

6 juni 2019

De vijf gemeenten van de regio Lekstroom ontwikkelen gezamenlijk een nieuwe inkoopstrategie voor de Wmo en Jeugd-dienstverlening voor de periode 2020 en verder.

De afgelopen maanden hebben wij de nodige informatie opgehaald over de huidige manier van inkopen, bij zowel aanbieders, sociale teams als gemeenten. Graag delen wij onze bevindingen met u. Ook kunt u uw input geven op onze uitgangspunten en ideeën voor de nieuwe inkoopstrategie.

Daarom organiseren wij twee markt consultaties.

 • Wmo: woensdag 26 juni 2019 van 15.00 – 16.30 uur. De marktconsultatie betreft de Wmo-begeleiding (individueel en groep). Voor de huishoudelijke ondersteuning loopt een apart inkooptraject. Bekijk de agenda.
 • Jeugd: woensdag 26 juni 2019 van 13.00 – 14:30 uur. Bekijk de agenda

U bent van harte uitgenodigd in het stadhuis van de gemeente Houten (Onderdoor 25).

Aanmelden

U kunt zich opgeven via dit mailadres contractbeheer@regiolekstroom.nl

Onder vermelding van ‘aanmelding bijeenkomst Wmo 26 juni’. Maximaal 2 personen per organisatie. Aanmelden kan tot vrijdag 21 juni 12.00 uur. Let op: er is een gelimiteerd aantal plekken beschikbaar.

Wij zien u graag op woensdag 26 juni op het stadhuis van de gemeente Houten!

scheidingslijn

Overlegtafel inkoop

22 mei 2019

Ieder jaar organiseren wij overlegtafels inkoop, om de voortgang te bespreken rondom de zorg van onze inwoners. Tijdens dit overleg  komen er zaken als indexering aan de orde. 

Dit jaar worden deze overlegtafels inkoop Jeugdhulp en WMO ook  gehouden:

 • Op 17 september en (indien nodig) 1 oktober wmo van 15.00 tot 17.00 uur
 • Op 24 september en (indien nodig) 8 oktober jeugd van 15.00 tot 17.00 uur

Let op! Deze tafel specifiek is voor genodigden, die daarvoor een agendaverzoek hebben ontvangen.

Naast de gebruikelijke agendapunten willen wij u attenderen op het volgende:

Zoals bekend lopen de huidige overeenkomsten voor Jeugdhulp en WMO tot en met 31 december 2019. Op dit moment zijn wij, samen met alle betrokkenen (inclusief een aantal zorgaanbieders), bezig met het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie. Het opstellen en uitwerken van deze nieuwe inkoopstrategie vergt meer tijd dan voorzien. Bovendien hebben alle betrokkenen (sociale teams, aanbieders en RBL) na vaststelling van deze nieuwe strategie tijd nodig, om bijvoorbeeld zaken als het aanpassen van de bedrijfsvoering en de administratieve processen goed in te regelen. Tot slot is er een gedegen overgangsperiode nodig om de lopende zorg en ondersteuning aan onze inwoners niet in gevaar te brengen. Om die reden zijn wij voornemens om de huidige contracten met een jaar te verlengen. Dit punt zal apart geagendeerd worden op de agenda.

De stukken voor het overleg worden geplaatst op de website.

Zodra de agenda bekend is wordt deze op de website geplaatst. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met uw accounthouder:

Jeugd: Linda Pellikaan, linda.pellikaan@regiolekstroom.nl  en

Wmo; Hanneke Bekkering, hanneke.bekkering@regiolekstroom.nl

scheidingslijn

Gemeente Ijsselstein draagt zorg over aan RBL

Vanaf medio juni 2019 zal de gemeente IJsselstein haar administratieve taken omtrent de Wmo zorg gaan overdragen aan de Regionale Backoffice Lekstroom. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang zodat we u en de inwoners optimaal van dienst kunnen blijven zijn. Daarnaast proberen we de administratieve lasten, die deze verandering met zich meebrengt, te minimaliseren. Waarbij de continuïteit van de zorg het belangrijkste aspect in deze overgang zal zijn. In deze brief leest u wat deze administratieve taken voor u gaan betekenen.

Vragen of meer informatie? Stuur een mail naar administratiewmo@regiolekstroom.nl 

lijn

Wijziging contactgegevens

9 april 2019

Vanaf 1 mei 2019 is het mailadres backofficelekstroom@houten.nl niet meer bereikbaar.

Na 1 mei wordt de mail, die verstuurd is naar dit adres niet meer gelezen.

Voor jeugdzaken kunt u mailen naar: administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

En voor wmo zaken naar: administratiewmo@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

Voor contractbeheer en accounthouders naar: contractbeheer@regiolekstroom.nl
Telefoonnummer 030 6392 611

scheidingslijn

Vragen en antwoorden Vijfheerenlanden

23 november 2018

Van 1 januari 2019 zal de gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL). De Regionale Backoffice Lekstroom heeft een vraag en antwoord sectie opgesteld om snel antwoord op de meest gestelde vragen te kunnen geven.

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Bijeenkomst Ontwikkeling Jeugdhulp VHL

16 november 2018

Op 5 november j.l. is er een presentatie gegeven in gemeente Vianen door Vijfheerenlanden en de Regionale Backoffice Lekstroom.  Bekijk hier de presentatie terug "ontwikkelingen jeugdhulp VHL voor aanbieders jeugdhulp". 

In de factsheet lees je uitgebreide uitleg over het declaratieproces. Hoe verloopt het proces voor u in 2018 (voor 01-01-2019) en de periode erna (na 31-12-2018).

Lijn

Uitbreiding regio Lekstroom Jeugdzorg per 01-01-2019

22 oktober 2018

De gemeenten Leerdam en Zederik vormen vanaf 1 januari 2019 samen met de gemeente Vianen de nieuwe gemeente Vijfheerenlanden. Deze gemeente is dan onderdeel van de provincie Utrecht. Er wordt hard gewerkt aan deze overgang van provincie, zodat we de inwoners ook vanaf 1 januari 2019 optimaal van dienst kunnen zijn. Voor de Jeugdzorg betekend dit dat gemeente Vijfheerenlanden vanaf 1 januari 2019 de inkoop en administratie/backoffice voor jeugdhulp beleggen bij de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL).

De jeugdzorg aanbieders die momenteel zorg leveren vanuit Leerdam en Zederik ( en doorlopend in 2019), maar nog geen contract hebben in regio Lekstroom kunnen zich aanmelden via het digitale formulier "Aanmelden nieuwe zorgaanbieder". De jeugdzorg voor Vianen is al belegd binnen de RBL. De link naar de contracten voor de Jeugdzorg staat onder de links aan de rechterzijde van deze pagina.

Lijn

Ontwikkeling app voor wachttijden en beschikbaarheid van zorg

20 augustus 2018

Sinds een goed jaar loopt er een project rondom het ontsluiten van wachttijden & beschikbare zorg om verwijzers te faciliteren binnen de jeugdhulp.

De regio Zuid Oost Utrecht heeft hierbij de samenwerking gezocht met andere regio’s om gezamenlijk na te denken over de wachttijdenproblematiek. Dit heeft ertoe geleid dat de regio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Eemland, Lekstroom en Zuid Oost Utrecht (in totaal zijn dat 23 gemeenten) een app gaan ontwikkelen voor ‘ de beschikbaarheid van zorg’. Deze app zal de komende maanden gebouwd worden en we verwachten dat eind september bekend is wanneer deze app in gebruik zal worden genomen.

Het uitgangspunt is dat de app u als aanbieder administratief ontlast doordat u via één app uw wachttijden voor deze vijf regio’s kunt doorgeven aan de gebruikers. Dat zijn in eerste instantie de verwijzers, zoals huisartsen, gecertificeerde instellingen (GI’s), medisch specialisten en lokale teams van alle gemeenten.

De app zal na lancering verder ontwikkeld worden. Wij hebben hiervoor onder meer een klankbordgroep ingesteld bestaande uit zorgaanbieders, toegangsmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging. Zij zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Lijn

Mailing 30-05-2018 Tarieven Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroomgemeenten 2018

Op 30-05-2018 hebben wij een mailing verstuurd naar gecontracteerde Wmo aanbieders Begeleiding. Bekijk de inhoud van de mail.

Lijn

Tijdelijk uitval Vecozo en uitvraag eerste kwartaalrapportage 2018.

Landelijk wordt een nieuwe versie van Vecozo geïnstalleerd. Het digitale berichtenverkeer werkt de komende weken daardoor niet. In de PDF bijlage “De invoering van berichtenstandaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2” vindt u de consequenties van deze wijziging.

Lijn

Mailing 26-04-2018 Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel WMO 2017 voor 2018

Alle colleges van de gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Houten en Nieuwegein hebben akkoord gegeven op het Addendum Wmo 2018 met tarieven en afspraken. U kunt dit Addendum hier downloaden. Het Addendum maakt onderdeel uit van de deelovereenkomst. De afspraken zijn gemaakt in de fysieke overlegtafel 2017.

Lijn

Mailbrief financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom 

31 oktober 2017

Wij vraag bij deze uw aandacht voor de financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom. Regio Lekstroom maakt gebruik van het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.

Hier vindt u de brief die per mail aan de Jeugdzorgaanbieders en de brief die per mail aan de Wmo aanbieders verstuurd is. 

Lijn

Informatiebijeenkomst afschaffing DBC’s/trajectprijzen jGGZ regio Lekstroom

25 oktober 2017

Met ingang van 1-1-2018 wordt de DBC structuur afgeschaft. Alle jGGZ aanbieders moeten dan over op tarifering per minuut. Ook worden de landelijke productcodes aangepast.  

Op 23 oktober jl was een informatiebijeenkomst over de omzetting van alle jGGZ producten naar de nieuwe productcodes. De sheets van deze presentatie kunt u hieronder downloaden. Er worden 3 soorten productcodes omgezet:

a. DBC's (52A00-serie)

b. Trajecten in de basis jGGZ (51A01 t/m 51A04)

c. jGGZ op urencodes In de presentatie is per soort productcode uitgewerkt hoe de omzetting plaatsvindt, en wat u daar als aanbieder zelf voor moet doen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via backofficelekstroom@houten.nl

Download hier de presentatie Omzetting productcodes JGGZ

Lijn

Cliënt ervaringsonderzoek

Oktober 2017

In 2018 gaan de gemeenten in regio Lekstroom een cliënt ervaringsonderzoek doen bij de cliënten die in 2017 jeugdhulp hebben gekregen. Dit onderzoek is wettelijk verplicht vanuit de Jeugdwet. Meer informatie hierover leest u in de "Uitvraag cliëntervaringsonderzoek".

Print Icoon printen