Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Laatste nieuws

Op deze pagina vindt u het laatste nieuws over de ontwikkelingen in het kader van WMO & Jeugd vanuit de Regionale Backoffice Lekstroom.

Scheidingslijn

Ontwikkeling app voor wachttijden en beschikbaarheid van zorg

20 augustus 2018

Sinds een goed jaar loopt er een project rondom het ontsluiten van wachttijden & beschikbare zorg om verwijzers te faciliteren binnen de jeugdhulp.

De regio Zuid Oost Utrecht heeft hierbij de samenwerking gezocht met andere regio’s om gezamenlijk na te denken over de wachttijdenproblematiek. Dit heeft ertoe geleid dat de regio’s Utrecht Stad, Utrecht West, Eemland, Lekstroom en Zuid Oost Utrecht (in totaal zijn dat 23 gemeenten) een app gaan ontwikkelen voor ‘ de beschikbaarheid van zorg’. Deze app zal de komende maanden gebouwd worden en we verwachten dat eind september bekend is wanneer deze app in gebruik zal worden genomen.

Het uitgangspunt is dat de app u als aanbieder administratief ontlast doordat u via één app uw wachttijden voor deze vijf regio’s kunt doorgeven aan de gebruikers. Dat zijn in eerste instantie de verwijzers, zoals huisartsen, gecertificeerde instellingen (GI’s), medisch specialisten en lokale teams van alle gemeenten.

De app zal na lancering verder ontwikkeld worden. Wij hebben hiervoor onder meer een klankbordgroep ingesteld bestaande uit zorgaanbieders, toegangsmedewerkers en cliëntvertegenwoordiging. Zij zijn ook betrokken geweest bij de ontwikkeling.

Lijn

Mailing 30-05-2018 Tarieven Maatwerkvoorziening Begeleiding Lekstroomgemeenten 2018

Op 30-05-2018 hebben wij een mailing verstuurd naar gecontracteerde Wmo aanbieders Begeleiding. PDF icon Bekijk de inhoud van de mail (485 KB).

Lijn

Tijdelijk uitval Vecozo en uitvraag eerste kwartaalrapportage 2018.

Landelijk wordt een nieuwe versie van Vecozo geïnstalleerd. Het digitale berichtenverkeer werkt de komende weken daardoor niet. In de PDF bijlage “PDF icon De invoering van berichtenstandaarden iWmo 2.2 en iJw 2.2 (264 KB)” vindt u de consequenties van deze wijziging.

Lijn

Mailing 26-04-2018 Bevestiging afspraken van de fysieke overlegtafel WMO 2017 voor 2018

Alle colleges van de gemeenten Lopik, Vianen, IJsselstein, Houten en Nieuwegein hebben akkoord gegeven op het Addendum Wmo 2018 met tarieven en afspraken. U kunt dit Addendum PDF icon hier (488 KB) downloaden. Het Addendum maakt onderdeel uit van de deelovereenkomst. De afspraken zijn gemaakt in de fysieke overlegtafel 2017.

Lijn

Mailbrief financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom 

31 oktober 2017

Wij vraag bij deze uw aandacht voor de financiële afsluiting 2017 in regio Lekstroom. Regio Lekstroom maakt gebruik van het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2017.

Hier vindt u de PDF icon brief (122 KB) die per mail aan de Jeugdzorgaanbieders en de PDF icon brief (267 KB) die per mail aan de Wmo aanbieders verstuurd is. 

Lijn

Informatiebijeenkomst afschaffing DBC’s/trajectprijzen jGGZ regio Lekstroom

25 oktober 2017

Met ingang van 1-1-2018 wordt de DBC structuur afgeschaft. Alle jGGZ aanbieders moeten dan over op tarifering per minuut. Ook worden de landelijke productcodes aangepast.  

Op 23 oktober jl was een informatiebijeenkomst over de omzetting van alle jGGZ producten naar de nieuwe productcodes. De sheets van deze presentatie kunt u hieronder downloaden. Er worden 3 soorten productcodes omgezet:

a. DBC's (52A00-serie)

b. Trajecten in de basis jGGZ (51A01 t/m 51A04)

c. jGGZ op urencodes In de presentatie is per soort productcode uitgewerkt hoe de omzetting plaatsvindt, en wat u daar als aanbieder zelf voor moet doen. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u deze stellen via backofficelekstroom@houten.nl

Download hier de presentatie PDF icon Omzetting productcodes JGGZ (266 KB)

Lijn

Cliënt ervaringsonderzoek

Oktober 2017

In 2018 gaan de gemeenten in regio Lekstroom een cliënt ervaringsonderzoek doen bij de cliënten die in 2017 jeugdhulp hebben gekregen. Dit onderzoek is wettelijk verplicht vanuit de Jeugdwet. Meer informatie hierover leest u in de "PDF icon Uitvraag cliëntervaringsonderzoek (354 KB)".

Print Icoon printen