Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Contract Jeugd 2016

Onderstaand treft u de definitieve contractstukken 2016 t.b.v. de inkoop:

Partijen aan Fysieke overlegtafel

Volgende partijen zullen per 2016 fysiek aanwezig zijn bij de overlegtafel. Alle overige zorgaanbieders kunnen digitaal meepraten door het zenden van een mail aan: aanbestedingjeugd@houten.nl

Altrecht, Dr. Bosman, Reinaerde, Nedereind, Lijn 5, De Rading, Youk√©, Timon, Intermetzo en Leger des Heils.

De reactie van partijen die ons een mail sturen (dus aan de digitale tafel meepraten) worden verwerkt in eventuele verslagen. Deze Nota's van Inlichtingen zijn een vast agendapunt op de fysieke overlegtafel.  Hiermee wordt geborgd, dat de digitaal ontvangen reacties goed worden besproken.

Fysiek overlegtafel 2016

Onderstaande tabel bevat de planning van de fysieke overlegtafel. Alle tafels vinden plaats op het gemeentehuis van Houten.

Agenda's en verslagen

18/06/2015 14.00-16.00

02/07/2015 09.30-11.30

Agenda

14/07/2015 17.00-20.00

24/08/2015 17.00-20.00

08/09/2015 17.00-20.00

23/09/2015 17.00-20.00

07/10/2015 17.00-20.00

19/10/2015 17.00-20.00

DIT OVERLEG VERVALT

Print Icoon printen