Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Dyslexiezorg

De gemeente is verantwoordelijk voor de zorg voor kinderen met Ernstige Enkelvoudige Dyslexie. Jeugdigen (7-12 jaar) kunnen hiervoor in aanmerking komen als een aanvraag is ingediend.

Bij de aanvraag dienen de volgende documenten worden meegestuurd:

  1. Intakelijst basisschool dyslexie, inclusief handtekening
  2. Intakelijst ouder, inclusief handtekening
  3. Handelingsplan voor Technisch Lezen en Spelling van het afgelopen jaar, zowel individueel als het groepsoverzicht.
  4. LOVS (scores DMT, Spelling en Rekenen)

De school kan alle vier de documenten sturen naar lekstroom@zienindeklas.nl Indien alle documenten compleet zijn wordt de aanvraag in behandeling genomen.  Het document ‘Proces dyslexiezorg Regio Lekstroom’ geeft inzicht in de te nemen stappen en bevat verwijzingen naar websites voor meer informatie over dyslexie.

De meest recente informatie over de vergoede dyslexie zorg staat op de website van het NKD

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u deze mailen naar backofficelekstroom@houten.nl

Print Icoon printen