Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Documenten Jeugdhulp

Productieverantwoording 2019

Het format Model Productieverantwoording Jeugd 2019 kunt u downloaden. Dit formulier vult u in als uw omzet in 2019 gelijk of hoger was dan € 50.000.

Let op! Had u een omzet lager dan € 50.000 in 2019 dan kunt u volstaan met een Bestuurdersverklaring Jeugdhulp.

U vindt hier ook meer informatie over het gebruik van dit formulier. Een toelichting op het accountsprotocol 2018 vindt u onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina. Dit protocol uit 2018 is ook te gebruiken voor 2019. 

Financiële afsluiting 2019

Geachte zorgaanbieder,

Graag vraagt de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) uw aandacht voor de financiële afsluiting van het boekjaar 2019 voor de Jeugdwet. De RBL maakt hiervoor gebruik van het landelijke accountantsprotocol financiële productieverantwoording Wmo en Jeugdwet 2018.

Er zijn in 2020 drie momenten waarop wij, middels het format Model Productieverantwoording Jeugd 2018, informatie van u vragen.

 1. Wij vragen u om uiterlijk 15 januari 2020, per gemeente, op productniveau een voorlopige inschatting van de omzet over 2019 aan te leveren. Deze informatie hebben de regiogemeenten nodig om hun voorlopige jaarafsluiting te maken (gemeenten moeten de jaarafsluiting uiterlijk in de 3e week van januari afronden).

  Wij zouden u nadrukkelijk willen vragen om voor het doorgeven van de omzetschattingen het format Model Productieverantwoording Jeugd 2019 te hanteren.
   
 2. Vervolgens vragen wij u om uiterlijk 1 maart 2020, conform het landelijke protocol, per gemeente een opgave van uw productie (omzet) aan te leveren, wederom op productniveau. Ook hiervoor vragen wij u nadrukkelijk het format Model Productieverantwoording Jeugd 2018 te hanteren.

  Daarnaast zouden wij u er graag op wijzen dat eventueel nog niet ingediende declaraties over 2019, conform de deelovereenkomst jeugdhulp Lekstroom, uiterlijk 6 weken na afloop van 2019 aangeleverd dienen te worden.
   
 3. Afsluitend vragen wij u om, conform het landelijke protocol, uiterlijk 1 april 2020 uw officiële verantwoording over 2019 aan te leveren:
   

  • a. Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio lekstroom tot en met € 50.000 euro gebeurd dit middels een zogenaamde bestuurdersverklaring. Wij verzoeken u hiervoor wederom het format Model Productieverantwoording Jeugd 2019 te hanteren. U kunt dit format zelf invullen en ondertekenen.
    
  • b. Voor zorgaanbieders met een omzet binnen de regio lekstroom vanaf € 50.000 gebeurd dit middels een financiële productieverantwoording, voorzien van een controleverklaring van een gecertificeerd accountant.

N.B: Hoewel in de toelichting bij het landelijke protocol een grens van € 125.000 wordt genoemd, hebben de colleges van B&W van de Lekstroomgemeenten besloten om vast te houden aan het grensbedrag van € 50.000. Dit op basis van de ervaringen met de eigen accountant voor de controle over 2015 t/m 2018.

Als u problemen ondervindt met declareren, vragen wij u met spoed contact op te nemen met de Regionale Backoffice Lekstroom, via het e-mailadres: verantwoording@regiolekstroom.nl of op telefoonnummer: 030 - 63 92 170.

Print Icoon printen