Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanbestedingsprocedure Huishoudelijke Ondersteuning 2020

Gunning aanbieders Huishoudelijke Ondersteuning

In de regio Lekstroom (de 5 gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden) is besloten om de regionale samenwerking verder uit te breiden door gezamenlijk het inkoopproces Huishoudelijk Ondersteuning 2020 te gaan organiseren. Het regionale projectteam heeft de nadere uitwerking opgepakt en de inkoopdocumenten opgesteld, waarna een inkoopprocedure is doorlopen en we over zijn gegaan tot gunning van een contract namens de regio Lekstroom.

Doel

De maatwerkvoorziening Huishoudelijke Ondersteuning regionaal aanbesteden en daardoor gezamenlijk innovatief en creatief samenwerken met daarbij de ambitie om een passend aanbod voor onze inwoners te kunnen blijven bieden.

Resultaat

Na een intensieve samenwerking met de projectgroep en met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten, hebben we 20 november jl. naar twintig aanbieders een contract verstuurd voor het leveren van Huishoudelijke Ondersteuning voor de regio Lekstroom.  Dit contract is geldig voor twee jaar (tot en met 31 december 2021) met de mogelijkheid om drie maal met één jaar te verlengen, uiterlijk tot en met 31 december 2024.

Een aantal bekende (lokale) partijen van de regio Lekstroom worden opnieuw gecontracteerd. Ook zijn er een aantal nieuwe partijen die zich gaan inzetten voor het verlenen van huishoudelijke ondersteuning. Met de inschrijving van deze aanbieders hebben we een dekking van de zorg in alle gemeenten van de regio Lekstroom.

Tussentijdse toetreding

Aanbieders kunnen zich nog aanmelden als ze niet gecontracteerd zijn voor Wmo Huishoudelijke Ondersteuning voor de regio Lekstroom. Hiervoor gelden aanmeldrondes.
Geïnteresseerde aanbieders kunnen zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen.

In het document bijlage 7 Tussentijdse toetreding kunt u informatie vinden over de procedure, data en tijdstippen van de aanmeldrondes.

Alle inkoopdocumenten en verslagen van de marktconsultaties kunt u ook terug vinden op TenderNed. 
Bekijk de inkoopdocumenten op TenderNed

Print Icoon printen