Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Contract WMO 2016

De deelovereenkomst voor de zogenaamde overgangsklanten loopt 31/12/2015 af. De deelovereenkomst voor nieuwe cliënten is afgesloten voor vijf jaar met uitzondering van de tarieven en de financieringsvorm.

Tijdens de fysieke overlegtafel op 30 september 2015 is afgesproken, dat de prijzen zoals deze gelden voor 2015 ook voor 2016 zullen gelden. Zie verslag. De financieringsvorm blijft ongewijzigd en de SROI verplichting zal nog niet ingaan per 2016. Midden december 2015 is aan alle contractpartijen het addendum gestuurd behorend bij de deelovereenkomst nieuwe klanten. In dit overzicht staan de benodigde CAK-codes.

Er is tijdens de overlegtafel op 30 september ook afgesproken, dat er in 2016 een aantal inhoudelijke overlegtafels zullen worden georganiseerd om samen de benodigde transformatie steeds meer vorm te geven. Per inhoudelijk overlegtafel zal gekeken worden, welke partijen hiervoor het beste kunnen

Basisovereenkomst

De colleges van de Lekstroomgemeenten (Houten, Nieuwegein, Vianen, Lopik, IJsselstein) hebben de basisovereenkomst AWBZ/Wmo vastgesteld. Zie persbericht van 22 juli 2014.

In week 36, 2014 is de Basisovereenkomst ondertekend door de betrokken wethouders van de Lekstroomgemeenten. Het overzicht in deze basisovereenkomst van partijen die deze hebben getekend wordt regelmatig bijgewerkt. Klik hier voor het meest recente overzicht.

Ondertekening van de basisovereenkomst betekent overigens niet dat u automatisch in aanmerking komt voor levering. Daarvoor dient u te voldoen aan bepaalde voorwaarden die worden vastgelegd in de deelovereenkomst(en). Deze zijn te vinden bij de vergaderstukken van de fysieke overlegtafels en onder het kopje ‘stukken in ontwikkeling’.

Partijen die aan de Fysieke overlegtafel hebben deelgenomen

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de fysieke overlegtafel: Lister, Stichting Vitras/CMD, Reinaerde, Zorgspectrum, Stichting Altrecht, Stichting Boogh, Abrona, Axioncontinu, Rivas, Syndion en Vereniging van Zorgboerderijen (regio Utrecht).

Print Icoon printen