Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Aanmelden nieuwe aanbieder Huishoudelijke Ondersteuning (HO)

In de regio Lekstroom (de 5 gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden) is besloten om de regionale samenwerking verder uit te breiden door gezamenlijk het inkoopproces Huishoudelijk Ondersteuning 2020 te gaan organiseren. Het regionale projectteam heeft de nadere uitwerking opgepakt en de inkoopdocumenten opgesteld, waarna een inkoopprocedure is doorlopen en we over zijn gegaan tot gunning van een contract namens de regio Lekstroom.

Aanbieders kunnen zich nog aanmelden als ze niet gecontracteerd zijn voor Wmo Huishoudelijke Ondersteuning voor de regio Lekstroom. Onderstaand vindt u een overzicht met data in 2020/ 2021 wanneer u zich kunt inschrijven. Onder de downloads in het document Tussentijdse toetreding vindt hier meer informatie over de procedure, data en tijdstippen van de aanmeldrondes. Ge├»nteresseerde aanbieders kunnen zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijving 2020/ 2021
Datum inschrijving Datum sluiting
1 april 2020 31 mei 2020, 12.00 uur
1 oktober 2020 30 november, 12.00 uur
1 april 2021 31 mei 2021, 12.00 uur
1 oktober 2021 30 november 2021, 12.00 uur

Wilt u zich aanmelden? Lees dan eerst de aanbestedingsprocedure. Vervolgens moet u rekening houden met het volgende:

 1. Wanneer u niet aan bepaalde voorwaarden zoals genoemd in het aanmeldformulier dan kunt u zich helaas niet aanmelden.
 2. Wanneer u zich aanmeldt, dan is dit nog geen contract.
 3. Aanmelden kunt u doen vanaf het moment van inschrijving

Hier kunt u zich direct online aanmelden

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft o.a. nodig:

 1. Een bankafschrift
 2. Een eigen verklaring UEA  (zie downloads aan de rechterzijde)
 3. KvK-nummer en uittreksel;
 4. AGB-code;
 5. Referentieopdracht (en)

Om aan te tonen dat u geschikt bent als zorgverlener in de Huishoudelijke Ondersteuning vragen wij om referentieopdrachten. Uit deze referentieopdrachten moet blijken dat u beschikt over de volgende kerncompetenties:

 • Schoon en leefbaar huis
 • Was verzorging
 • Regie/ organisatie
 • Boodschappen
 • Kindzorg

De door aanbieder opgegeven referentie(s) dient(en) aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Afronding van de referentieopdracht mag niet langer dan drie jaar geleden zijn, gerekend vanaf het moment van uiterste aanmeldingsdatum;
 • Door het opgeven van een referentie geeft de aanbieder toestemming aan de opdrachtgever om zonder tussenkomst van Inschrijver, voor verificatie contact op te nemen met de genoemde contactpersoon van de referent;
 • De referentieopdracht dient door aanbieder op een vakkundige wijze uitgevoerd te zijn en conform de contractuele afspraken.

Daarnaast staan aan de rechterzijde een aantal links die u kunnen helpen bij het invullen van het aanmeldformulier. 

Print Icoon printen