Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Inkoopprocedure Huishoudelijke Ondersteuning 2020

In de regio Lekstroom (de 5 gemeenten Houten, IJsselstein, Lopik, Nieuwegein en Vijfheerenlanden) is besloten om de regionale samenwerkwerking verder uit te breiden door gezamenlijk het inkoopproces Huishoudelijk Ondersteuning 2020 te gaan organiseren.

Inmiddels is de regio Lekstroom gestart met dit nieuwe inkoopproces Huishoudelijk Ondersteuning. Hiervoor wordt de Open House systematiek gebruikt waarbij vaste toelatingsmogelijkheden zijn. Dit betekent dat alle aanbieders die voldoen aan de gestelde voorwaarden in aanmerking komen voor een overeenkomst. Voor het startjaar 2020 hebben we het voornemen om onderstaande procedure te volgen. De regio Lekstroom behoud zich het recht voor om, indien nodig, wijzingen in dit overzicht aan te brengen c.q. van dit overzicht af te wijken. De inkoopdocumentatie op TenderNed is altijd leidend. Hier vindt u (op later moment) ook informatie over de voorwaarden voor inschrijving, inschrijfprocedure en de planning. Bekijk de inkoopdocumenten op TenderNed

Actiepunt

datum

Vooraankondiging TenderNed

1 juli 2019

Publicatie TenderNed

9 oktober 2019

Uiterste datum ontvangst inschrijving TenderNed

6 november 2019, vóór 12.00 uur

Bekendmaking gunning

12 november 2019

Ingangsdatum deelovereenkomst

1 januari 2020

Print Icoon printen