Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Producten en tarieven WMO

Hieronder vindt u de producten en tarieven van Regionale backoffice Lekstroom.


Producten en tarieven Huishoudelijke Ondersteuning

2021

2020

Werkafsprakenboek 2020 Huishoudelijke ondersteuning

Het werkafsprakenboek is leidend ten aanzien van het Administratie en declaratieprotocol.


Werkafsprakenboek 2017

Wilt u weten wat de administratieve afspraken zijn die gemaakt zijn tussen de gecontracteerde dienstverleners en de Lekstroom gemeenten? Deze kunt u nalezen in het werkafsprakenboek WMO begeleiding 2017.


Abonnementstarief Wmo (Eigen Bijdrage)

Het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, wordt 1 januari 2020 definitief van kracht. Vanaf die datum levert de gemeente de gegevens aan het CAK. Hierdoor is het niet meer nodig om met CAK codes te werken. Deze zijn daarom ook verdwenen uit de overzichten.

Meer informatie over het abonnementstarief vind u op de website: https://vng.nl/rubrieken/onderwerpen/abonnementstarief-wmo

Print Icoon printen