Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkoop Eikenhout

Lokatie Eikenhout
Lokatie Eikenhout

Het gebied Eikenhout is in eigendom van de gemeente Houten en beslaat  ongeveer 6.500 m2. Het gebied wordt begrensd door 'De Koppeling' in Houten-Zuid in de wijk 'Het Hout'. Het gebied is te koop voor nieuwbouw voor ouderen. Er zijn geen concrete plannen uitgewerkt.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze locatie? Dan nodigen wij u uit om op basis van het Informatiememorandum Eikenhout een bod uit te brengen en een plan van aanpak in te dienen. In het plan van aanpak geeft u uw visie op het toekomstige gebruik van de locatie. Daarnaast schetst u hoe u  belanghebbenden, zoals (toekomstige) bewoners, bij het project betrekt. Ook geeft u aan hoe u de toekomstige exploitatie vormgeeft. De gemeente verkoopt de locatie aan de partij die naar mening van de gemeente een passend bod (niet per definitie het hoogste bod) heeft uitgebracht en het beste plan van aanpak heeft. De gemeente is vrij om die verhouding vast te stellen en is niet verplicht deze beslissing te motiveren. Een concept-koopovereenkomst is als bijlage toegevoegd.

De bestanden die u nodig heeft om vindt u onder de downloads aan de rechterzijde van deze pagina. Het dwg-bestand met het digitaal ontwerp van de Eikenhout kunt u hieronder downloaden.

Digitaal Ontwerp Eikenhout (918 KB)

Verkoopinformatie

U kunt alle informatie over de koop en de voorwaarden in het Informatiememorandum Eikenhout vinden (zie download). U kunt tot uiterlijk vrijdag 13 juli 2018 aangeven of u van plan bent een voorstel te doen voor de aankoop van Eikenhout. Vanaf die datum heeft u tot uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018 vóór 18.00 uur de tijd om uw bod en plan van aanpak per email in te dienen bij Fred.van.de.Water@houten.nl. Na deze datum en tijdstip nemen wij  geen inzendingen meer in behandeling.

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de heer Fred van de Water (gebiedsmanager Houten Zuid) via +31 30 639 28 48 of per e-mail: Fred.van.de.Water@houten.nl  Tijdens de vakantieperiode kunt u ook vragen stellen aan de heer Alexander de Reuver (projectleider) via +31 30 639 28 56 of per e-mail: Alexander.de.Reuver@houten.nl

Print Icoon printen