Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkoop schoolwoningen aan Het Beekmos 7 – 7a

Schoolwoningen

Het college heeft op 17 december jl. besloten de schoolwoningen aan Het Beekmos 7 - 7A te koop aan te bieden. 

De gemeente Houten is eigenaar van de schoolwoningen aan het Beekmos 7-7a. Het pand is in 2005 gebouwd als school met 10 klassen als alternatief voor het plaatsen van noodlokalen. Het pand heeft de vorm van 4 grote grondgebonden woningen, omdat oorspronkelijk het de bedoeling was om als het gebouw niet meer als school gebruikt zou worden het eenvoudig om te bouwen is naar woningen. 

Er is voor deze verkoop een informatiememorandum opgesteld Het informatiememorandum is samengesteld met als doel alle geïnteresseerde partijen te informeren over de te koop aangeboden locatie. 

Verkoop 

Partijen worden uitgenodigd om op basis van dit informatiememorandum een bod uit te brengen en een toekomstvisie voor de locatie in te dienen. In de toekomstvisie dient u uw visie op het toekomstig gebruik van de locatie en de wijze waarop u stakeholders bij dit project betrekt, goed te beschrijven.  

De gemeente verkoopt het pand aan de partij die naar mening van de gemeente een passend bod (niet per definitie het hoogste bod) heeft uitgebracht en de beste toekomstvisie heeft ingediend. De gemeente is vrij om die verhouding naar eigen goeddunken vast te stellen en is niet verplicht deze beslissing te motiveren. Indien geen van de partijen de vraagprijs biedt houdt de gemeente zich het recht voor om niet tot verkoop over te gaan. Een concept koopovereenkomst is als bijlage toegevoegd. 

Verkoopinformatie 

Alle informatie en kennis die de gemeente heeft van en over het perceel en de opstallen kunt u vinden in de verkoopdocumenten. Wij hopen dat dit aanleiding geeft voor het inplannen van een bezichtiging en het uitbrengen van een bod met een toekomstvisie. 

De bezichtigingen staan ingepland op 14 en 16 januari 2020 indien u bij één van de bezichtigingsdagen aanwezig wilt zijn, verzoeken wij vriendelijk u telefonisch aan te melden op telefoonnummer +31 30 639 28 52. 

Heeft u vragen?

U kunt dan contact opnemen met mevrouw M. Overeem ( projectleider team vastgoed) telefoonnummer  +31 30 639 26 11, e-mail mariet.overeem@houten.nl    

Print Icoon printen