Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkoop Tuurdijk

Tuurdijk

De woningbouwlocatie aan de Tuurdijk in ’t Goy is in eigendom van de gemeente en beslaat ongeveer 3.780 m². De drie bouwpercelen met een omvang van in totaal ca. 2.372 m² zijn te koop voor woningbouw met als belangrijkste doelgroep starters. 

Bent u geïnteresseerd in bouwen op deze  locatie?

Dan nodigen wij u uit om op basis van het ‘Informatiememorandum Verkoop Tuurdijk’ een bod uit te brengen en een plan van aanpak in te dienen. In het plan van aanpak geeft u uw visie op het toekomstige gebruik van de locatie en de wijze waarop u de belanghebbenden zoals omwonenden en de toekomstige bewoners bij het project betrekt. Het gaat in dit stadium dus nog niet om een uitgewerkt plan.

U kunt tot uiterlijk 23 november 2018 aangeven of u van plan bent een voorstel te doen voor de aankoop van de bouwlocatie Tuurdijk. Vanaf die datum heeft u tot uiterlijk 14 december 2018 vóór 18.00 uur de tijd om uw bod en plan van aanpak per email in te dienen bij Margaret.Raijmakers@houten.nl  Na deze datum en tijdstip nemen wij geen inzendingen meer in behandeling.

Het is uitdrukkelijk niét de bedoeling om voorafgaand aan de indieningsdatum (van het bod en het plan van aanpak) de omwonenden of de wijk te raadplegen. De participatie met de omwonenden en de wijk start pas nádat een partij de grond heeft gekocht. Dit staat ook vermeld in het Informatiememorandum Verkoop Tuurdijk.

De gemeente verkoopt de locatie aan de partij die naar de mening van de gemeente een passend bod (niet per definitie het hoogste bod) heeft uitgebracht en het beste plan van aanpak heeft. De gemeente is vrij om die verhouding naar eigen goeddunken vast te stellen en is niet verplicht deze beslissing te motiveren. Een concept-verkoopovereenkomst is als bijlage toegevoegd (zie download).

Verkoopinformatie

Alle informatie die u nodig heeft over de koop en de voorwaarden vindt u in het informatiememorandum met de bijlagen. Zie de downloads. Wij hopen dat dit voor u aanleiding geeft voor het doen van een passend bod.

Vragen?

Als u nog vragen heeft, kunt u die per e-mail en/of telefonisch stellen aan mevrouw Margaret Raijmakers, telefoonnummer (030) 639 29 40 of per e-mail: Margaret.Raijmakers@houten.nl.

Print Icoon printen