Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Verkoop Wegwijzer Den Oord

Het gebied Wegwijzer Den Oord aan het Lupine-oord in Houten is in eigendom van de gemeente Houten en beslaat ongeveer 7000 m2. De grond voor nieuwbouw van 26 sociale- en 19 vrijesector appartementen is te koop. De bouw van deze appartementen past binnen het geldende bestemmingsplan.

Interesse?

Bent u geïnteresseerd in deze locatie? Dan nodigen wij u uit om u aan te melden als gegadigde voor de aankoop van deze grond. Alle partijen die een geldige aanmelding hebben gedaan worden in fase 2 van de verkoopprocedure gevraagd een aanbieding te doen voor de aankoop van de grond en de ontwikkeling van de appartementen. De gemeente verkoopt de locatie aan de partij die naar mening van de gemeente een passend bod (niet per definitie het hoogste bod) heeft uitgebracht en het beste plan van aanpak heeft.  De gemeente is vrij om die verhouding vast te stellen en is niet verplicht deze beslissing te motiveren.

U kunt alle informatie over fase 1 van de verkoopprocedure vinden in het ‘Informatiememorandum Grondverkoop ‘Wegwijzer Den Oord’ d.d. 22  juni 2020. (zie download).

Aanmelden

U kunt u voor vrijdag 3 juli a.s. 18:00 uur aanmelden als gegadigde door het aanmeldformulier (zie download) ingevuld en getekend in te dienen per  e-mail op adres pim.de.moed@houten.nl o.v.v. Aanmelding koper grond Nieuwbouw Wegwijzer Den Oord.

Als u nog vragen heeft, kunt u die stellen aan de heer Pim de Moed (projectleider)) via tel: +31 30 639 2859 of per e-mail: pim.de.moed@houten.nl 

Print Icoon printen