Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veiligheidsbeeld Houten 2014

Onlangs zijn de veiligheidscijfers over 2014 verschenen. Het totaal aantal misdrijven is in Houten in 2014 1% gestegen ten opzichte van 2013. Deze stijging komt vooral door de toename van het aantal autokraken (+14%). Regiobreed is het aantal autokraken met 8% gedaald.

Opvallende dalers in Houten zijn bedrijfsinbraken (-42%) en woninginbraken (-23%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is in de periode van september tot en met december 2014 toegenomen. Tot de zomer is het aantal woninginbraken juist sterk gedaald. Het aantal woninginbraken in 2014 is in totaal met 23% gedaald. Dit is het laagste niveau in vijf jaar tijd. Regionaal is het aantal woninginbraken in 2014 met 20% afgenomen.

Geweld  

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2014 in Houten licht gestegen (+1%). Regionaal is het aantal geweldsmisdrijven afgenomen met 8%. Opvallend is de toename van het aantal bedreigingen (+49%). Verder is procentueel de stijging van het aantal straatroven opvallend (+67%), maar gaat het in absolute cijfers om een stijging van 3 naar 5 gevallen.    

Jeugd  

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2014 met 3% toegenomen. Regionaal nam het aantal meldingen toe met 9%.  

Veelvoorkomende criminaliteit  

Een opvallende stijger is het aantal aangiften van autokraak (+14%). Na een voorzichtige daling in 2013 is het aantal autokraken weer net zo hoog als in 2012 (306). Hierbij geldt dat de aanhoudend hoge aantallen vooral te herleiden zijn tot autokraken waarbij losse (waardevolle) goederen in de auto worden achtergelaten. Deze autokraken gebeuren vooral op de bedrijventerreinen in Noordwest Houten. De gemeente zet samen met de politie en de ondernemers in dit gebied in op het waarschuwen van bezoekers en door meer toezicht te houden. Ook wordt er een aantal aanpassingen in het gebied gedaan, zoals een nieuwe inrichting van de carpoolplaats.  

Samenwerken aan veiligheid  

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en autodieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. En laat geen (waardevolle) losse spullen en tassen in uw geparkeerde auto achter. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.  

Kijk voor meer tips over wat u kunt doen op www.houten.nl/veilig.  

De veiligheidscijfers voor Houten kunt u inzien rechtsboven op deze pagina.

Print Icoon printen