Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veiligheidsbeeld Houten 2015

Onlangs zijn de veiligheidscijfers over 2015 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in Houten in 2015 is 14% lager dan in 2014. Het is opvallend dat - op bedrijfsinbraken na - alle vormen van criminaliteit zijn gedaald. Opvallende dalers in Houten zijn autokraken (-20%) en fietsdiefstal (-24%).

Woninginbraken

Nadat in 2014 sprake was van een forse daling van het aantal woninginbraken (-42%), heeft deze trend zich voortgezet in 2015 (-14%). Het aantal woninginbraken is daarmee ongeveer op het niveau van 2009. De politie en gemeente hebben samen met hun partners veel gedaan aan bewustwording van inwoners door voorlichting en communicatie over woninginbraken. Naast het donkere dagen offensief van de politie is in oktober 2015 gestart met de Houten Veilig Tent in diverse wijken van Houten. In deze tent geven politie, Viveste en de gemeente informatie aan inwoners over wat zij zelf kunnen doen om inbraken te voorkomen. Regionaal is het aantal woninginbraken in 2015 met 5% afgenomen.

Bedrijfsinbraken

Het aantal bedrijfsinbraken is in het afgelopen jaar toegenomen met 62%. In 2014 was dit aantal juist sterk gedaald. Een mogelijke verklaring is dat er twee inbraken zijn geweest waaruit meerdere aangiftes zijn voortgekomen.  

Geweld

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2015 met 14% gedaald (regio: -8%). Omdat het over relatief kleine aantallen gaat, is de procentuele daling of stijging over het algemeen groot. Zo is het aantal gevallen van openlijk geweld 100% gestegen (van 5 naar 10 gevallen). Verder is het aantal zedendelicten gedaald van 16 naar 4 (-75%).

Jeugd

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2015 met 7% afgenomen (regio: -2%).  

Veelvoorkomende criminaliteit 

Een opvallende daler is het aantal aangiften van autokraak (-20%). Ïn 2014 was dit juist weer wat gestegen. Met deze daling zitten we op het niveau van vóór de grote stijging van het aantal autokraken in 2012. De gemeente en de politie hebben samen met hun partners veel ingezet op het terugdringen van het aantal autokraken. Mogelijk begint deze inzet haar vruchten af te werpen. Ook het aantal fietsdiefstallen is gedaald (-24%) terwijl dit regionaal 12% is gestegen.

Samenwerken aan veiligheid

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en autodieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. En laat geen (waardevolle) losse spullen en tassen in uw geparkeerde auto achter. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.

Kijk voor meer tips over wat u zelf kunt doen op www.houten.nl/veilig.  

De veiligheidscijfers voor Houten over 2015 vindt u rechtsboven op deze pagina.

Print Icoon printen