Naar hoofdcontent van deze pagina
De pagina voorlezen met gebruik van ReadSpeaker

Veiligheidsbeeld Houten 2016

Vandaag zijn de veiligheidscijfers over het jaar 2016 verschenen. Het totaal aantal misdrijven in Houten is in 2016 licht gestegen (+3%) ten opzichte van 2015. Deze stijging komt vooral door de toename van het aantal woninginbraken (+62%). Daarnaast zijn ook winkeldiefstal (+32%) en het aantal meldingen van jongerenoverlast (+14%) gestegen. Opvallende dalers in Houten zijn vernielingen
(-8%) en bedrijfsinbraken (-7%). Het aantal fietsdiefstallen is nagenoeg gelijk gebleven (-1%).

In de hele regio Midden-Nederland is het aantal misdrijven afgenomen (-6%).

Woninginbraken

Het aantal woninginbraken is, met name in de tweede helft van het jaar, fors toegenomen. Vooral het aantal pogingen tot woninginbraak is gestegen (+148%). Ook het aantal geslaagde inbraken is hoger dan in 2015 (+31%). Het aantal woninginbraken was in Houten de afgelopen drie jaren juist flink gedaald.
Het aantal woninginbraken ligt in 2016 in Houten op 8,4 per 1000 woningen. Regionaal gezien ligt dit gemiddelde in hetzelfde jaar op 9,5 per 1000 woningen. Het aantal woninginbraken ligt in Houten dus relatief gezien onder het regionaal gemiddelde. Toch vormt de stijging in 2016 voor gemeente en politie reden om een actieprogramma tegen woninginbraak te starten. Naast preventie zal ook vooral extra aandacht worden besteed aan opsporing en vervolging van woninginbrekers.

Geweld  

Het aantal geweldsmisdrijven is in 2016 in Houten gelijk gebleven (0%). Het aantal geregistreerde gevallen van huiselijk geweld is daarbij enigszins gestegen na een opvallende daling in 2015. Ook regionaal is het aantal geweldsmisdrijven vrijwel gelijk gebleven.    

Jeugd  

Het aantal meldingen van jeugdoverlast is in 2016 met 14% toegenomen. Dit past in het regionale beeld van de toename van het aantal meldingen (+13%). Van deze categorie cijfers is bekend dat het een verzameling van typen meldingen is. Het kan gaan om incidenten, maar ook om structurele overlast op een specifieke locatie die in verschillende meldingen terugkomt. In die gevallen treft de gemeente in samenwerking met jongerenwerk, politie en omwonenden op de locatie toegesneden maatregelen.

Veelvoorkomende criminaliteit  - autokraak

Een opvallende stijger is het aantal aangiften van autokraak (+10%). Na een behoorlijke daling in 2015 is het aantal autokraken weer net zo hoog als in 2013 (269). Een deel van de hoge aantallen is te herleiden tot autokraken waarbij losse (waardevolle) goederen worden buitgemaakt. Dit is vooral aan de orde bij auto’s van bezoekers aan Houten (vooral zakenmensen) op de bedrijventerreinen in Noordwest Houten. Er zijn in het afgelopen jaar opnieuw afspraken gemaakt met de ondernemers in dit gebied. Zo is er een app-groep opgestart waarbij ook de politie en de bedrijfsbeveiliging zijn aangesloten en informeren partners elkaar actief en direct. Verder worden bezoekers op diverse manieren gewaarschuwd voor de risico’s van het achterlaten van waardevolle goederen in de auto.

Houtense inwoners krijgen veel te maken met autokraken waarbij auto-onderdelen worden buitgemaakt. We hebben hierbij te maken met  een hardnekkig en landelijk fenomeen. In het hele land opereren groepen die zich toeleggen op het stelen van auto-onderdelen. We kunnen deze autokraken alleen bestrijden in samenwerking met onze inwoners. Zien inwoners een verdachte situatie, dan moeten ze meteen 112 bellen.

Winkeldiefstal   

Het aantal aangiftes van winkeldiefstal is in 2016 met 32% toegenomen in vergelijking met 2015. Dit komt overeen met het niveau van 2013 en 2014. De toename kan te maken hebben met een grotere meldingsbereidheid van winkeliers. In 2016 is een nieuw systeem ingevoerd waarbij het makkelijker is om schade op winkeldieven te verhalen (SODA). Daardoor kost het winkeliers minder tijd en moeite om aangifte te doen bij de politie en neemt de veiligheid in de winkelcentra in Houten toe. Op termijn moeten we dit gaan terugzien in de cijfers.

Samenwerken aan veiligheid  

De gemeente werkt samen met haar partners hard aan een veilige leefomgeving. Dat kunnen we niet alleen, daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. U kunt zelf maatregelen treffen waardoor inbrekers en autodieven minder kans op succes hebben. Zorg bijvoorbeeld voor goed hang- en sluitwerk en voor goede verlichting om het huis. En laat geen (waardevolle) losse spullen en tassen in uw geparkeerde auto achter. Bel bij verdachte situaties direct met alarmnummer 112, dat vergroot de pakkans door de politie.  

Kijk voor meer tips over wat u kunt doen op www.houten.nl/veilig  

De veiligheidscijfers voor Houten over 2016 vindt u rechtsboven op deze pagina.

Print Icoon printen