Nederlander worden door optie of naturalisatie

Als vreemdeling kunt u Nederlander worden. Er zijn 2 manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen: via naturalisatie of via optie. De snelste manier is de optieprocedure. Optie is goedkoper dan naturalisatie en u hoeft niet verplicht in te burgeren. U hoeft bij optie ook geen afstand te doen van uw eigen nationaliteit.

Als u denkt dat u aan de voorwaarden voor Naturalisatie/Optie voldoet, dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen (030) 63 92 611  voor het maken van een afspraak informatie Naturalisatie. 

Wij zullen dan tijdens deze afspraak de gegevens met u doorlopen, controleren of u aan de voorwaarden voldoet en u informeren over het proces. Daarna maken wij met u een afspraak voor de aanvraag van de Naturalisatie/Optie.

Nederlander worden door naturalisatie

Op de website van de IND leest u meer over de voorwaarden om te naturaliseren.

Documenten die u mee moet nemen voor naturalisatie

  • Een geldig buitenlands reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd met een niet tijdelijk doel
  • Een inburgeringsdiploma of ander bewijs van inburgering

Verloop procedure naturalisatie

De gemeente maakt een advies voor de IND. De gemeente stuurt uw verzoek met het advies en alle documenten aan de IND. De IND beslist over uw verzoek om naturalisatie.

Binnen maximaal een jaar krijgt u van de IND een brief over uw aanvraag.

  • Een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning

Nederlander worden door optie

Op de website van de IND staat aan welke voorwaarden u moet voldoen voor optie.

Documenten die u in ieder geval mee moet nemen

  • Een geldig reisdocument (bijvoorbeeld paspoort)
  • Een geldige verblijfsvergunning

Verloop procedure optie

De gemeente controleert uw documenten en besluit of u Nederlander kunt worden. Na maximaal drie maanden krijgt u hierover een brief van de gemeente

Soort optie Tarief
Naturalisatie enkelvoudig verzoek € 945,00
Naturalisatie enkelvoudig verzoek (verlaagd*) € 703,00
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek € 1206,00
Naturalisatie gemeenschappelijk verzoek (verlaagd*) € 965,00
Meenaturaliserende minderjarige kinderen € 139,00
Optieverklaring € 200,00
Optieverklaring gemeenschappelijk € 342,00
Medeopterende minderjarige kinderen € 22,00
*) Geldt alleen voor staatloze vreemdelingen en vreemdelingen met een verblijfsvergunning asiel.