Bewijs van Nederlanderschap aanvragen

Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u, als burger, in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) en is alleen verkrijgbaar bij de gemeente waar u nu staat ingeschreven. 

Let op! Het uittreksel wordt per post aan u toegezonden.

Inloggen met DigiD Direct online regelen

Kosten

Product Kosten
Bewijs van Nederlanderschap € 11,40