Verklaring omtrent gedrag

U heeft soms een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor een nieuwe baan, een visum of verhuizing naar het buitenland. Een VOG is een bewijs van goed gedrag. U kunt de verklaring online aanvragen of op papier aan de balie van het gemeentehuis. De aanvraag via uw werkgever is goedkoper.

  • Werkgevers kunnen een VOG aanvragen rechtstreeks bij de Dienst Justis. 
  • U ontvangt vervolgens een e-mail van de Dienst Justis met de mededeling dat voor u een VOG wordt aangevraagd.
  • Via een link in deze e-mail ziet u uw gegevens. U moet inloggen met uw DigiD en bevestigen dat uw gegevens kloppen.

Staat u ingeschreven bij de gemeente Houten, dan kunt u de verklaring digitaal aanvragen.

U kunt de verklaring ook aan de balie aanvragen. U moet hiervoor een afspraak maken.

Inloggen met DigiD Direct online regelen Afspraak maken

U neemt mee:

  • Een volledig ingevuld aanvraagformulier. 
  • Geldig identiteitsbewijs.
VOG aanvragen

U vindt onder de knop de laatste versie van het aanvraagformulierEen andere versie van het formulier mag niet gebruikt worden.

De gemeente controleert het formulier. Nadat de VOG betaald is, stuurt de gemeente het aanvraagformulier naar de Dienst Justis. Zij beoordelen de aanvraag. Binnen vier weken ontvangt u de VOG of de afwijzing per post.

Soort product Kosten
Verklaring omtrent eigen gedrag € 41,35
Aanvraag via werkgever € 33,85

Vrijwilligers die voor een organisatie werken met kinderen en/of mensen met een verstandelijke beperking kunnen in aanmerking komen voor een gratis VOG. Hiervoor moet de vrijwilligersorganisatie zich aanmelden voor de regeling bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.

VOG voor vrijwilligers aanvragen

Iedereen die woont of werkt in de kinderopvang, moet zich inschrijven in het Personenregister kinderopvang (PRK). Dat geldt ook voor mensen die tijdens kantooruren structureel aanwezig zijn in de kinderopvang. Voor die inschrijving in het PRK heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Lees op de website van rijksoverheid de informatie die u hierover moet weten.

Ben je zelfstandige zonder personeel (zzp’er)? Dan vraag je geen VOG RP aan, maar een VOG voor natuurlijke personen (NP) voor degene voor wie je de opdracht uitvoert.

Als zzp’er kun je niet voor jezelf een VOG aanvragen. De gegevens van de aanvrager en die van de belanghebbende mogen niet hetzelfde zijn. Je kunt bijvoorbeeld een (eerste) opdrachtgever of iemand van je maatschap vragen de VOG in te vullen. Als je bij een maatschap zit, kun je de maatschap als belanghebbende invullen.

Kijk hier voor meer informatie

Als u in het buitenland woont dan moet u de aanvraag rechtstreeks bij Dienst Justis indienen. Kijk voor meer informatie op de website van de Dienst Justis.