Locatie Fietspad Oostrumsdijkje

Fietspad Oostrumsdijkje

Eind vorig jaar is het fietspad langs het Oostrumsdijkje aangelegd. Door het slechte weer heeft de aannemer de laatste werkzaamheden toen niet kunnen afronden. Op vrijdag en zaterdag 17/18 juni gaat aannemer Roelofs de laatste werkzaamheden uitvoeren. Met deze brief informeren we u hierover.

Wat gaat er gebeuren

  1. Op het Oostrumsdijkje gaat de aannemer nieuwe belijning aanbrengen. Deze belijning komt langs de rand van de weg. Hierdoor wordt voor weggebruikers duidelijker waar de rand van de weg is. We hopen dat daardoor minder verkeer door de berm tussen het fietspad en de weg rijdt. 
  2. Er komt ook definitieve belijning op het fietspad. De huidige belijning is tijdelijk, omdat de definitieve belijning vorig jaar door de weersomstandigheden niet kon worden aangebracht.
  3. We leggen op de kruising van het Oostrumsdijkje met de Beusichemseweg een rij extra betonnen graskeien om de berm te beschermen.
  4. De aannemer maakt een middengeleider op de kruising van het Oostrumsdijkje met de verbindingsweg naar de Rondweg.

Planning

De werkzaamheden staan gepland voor vrijdag en zaterdag 17/18 juni 2022. Als de weersomstandigheden niet goed zijn, worden de werkzaamheden een week uitgesteld tot 24/25 juni.

Verkeersmaatregelen

Op beide dagen wordt het verkeer via een halve baanafzetting met verkeersregelaars langs het werk geleid.

Op zaterdag 18 juni is de verbindingsweg tussen het Oostrumsdijkje en de Rondweg afgesloten voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer wordt omgeleid. De weg blijft wel open voor autoverkeer. Het fietspad is afgesloten, maar fietsers worden door de verkeersregelaars over de weg gestuurd.

Houdt u beide dagen rekening met (aanzienlijke) verkeershinder.

De aanleg van het fietspad wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Utrecht.