Samen aan de slag

In april 2022 startte een verkenning van het project met inbreng van inwoners, ondernemers en organisaties. De gemeenteraad stemde in mei jl. in met de uitgangspunten voor Essenkade 2. Nu kunnen we aan de slag met de verdere uitwerking. Dat doen we samen met de directe omgeving en andere ge├»nteresseerden. Zo willen we van deze locatie een betekenisvolle plek maken. Voor bewoners, maatschappelijke organisaties, de buurt en de rest van Houten.  

Samenwerking

De gemeente, woningcorporatie Viveste, COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) en Zenzo (maatschappelijk vastgoedondernemer) trekken samen op. Zenzo heeft veel ervaring met projecten waarin sociale ontmoeting en sociale meerwaarde een grote rol spelen. Samen werken de partijen nu aan een concept integrale visie voor de locatie.

In gesprek

In het najaar gaan we een eerste concept visie met de klankbordgroep, de omgeving en andere belangstellenden bespreken. Dat doen we onder andere via klankbordgroep-en inloopbijeenkomsten en het digitale platform www.houtenpraatmee.nl. De inbreng uit de verkenning in het voorjaar nemen wij uiteraard mee. Ook nu halen wij weer breed idee├źn en reacties op. Deze wegen we mee in de verdere uitwerking naar een plan.

Meer informatie volgt op deze projectwebsite, Houten praat mee, gemeentenieuws en sociale media.