Ontwikkeling Lekdijk 20

Voormalige bedrijfsbebouwing aan de Lekdijk 20 is gekocht door Haemveste.

Haemveste wil (zo veel mogelijk in de bestaande bebouwing) een woon/zorgvoorziening realiseren op deze locatie voor 26 bewoners met dementie (ZZP 4 en ZZP 5).

Haemveste is op dit moment bezig om de eerste gedachte van de plannen uit te werken tot een realistisch en haalbaar plan. Tijdens deze uitwerking zullen ook omwonenden betrokken worden bij het plan.