Ontwikkeling Provincialeweg 14

De voormalige garage/showroom aan de Provincialeweg 14 staat al jaren leeg. De eigenaren onderzoeken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van starters en seniorenappartementen.

Het doel van de eigenaren is om hier goedkope en middeldure huurwoningen te realiseren. De omgeving wordt meegenomen in dit onderzoek, en daarna wordt een planologische procedure voorbereid om de bedrijfsbestemming om te zetten naar wonen.