Fietsstructuur

Planning totstandkoming Ruimtelijke Koers

De voorbereiding van de Ruimtelijke Koers Houten bestaat uit vele stappen. Mede door de maatregelen van het Rijk om het Coronavirus te bestrijden, heeft de gemeente de planning en aanpak voor de inspraakperiode en politieke besluitvorming herzien.

Rondetafelgesprekken en de besluitvorming van de raad

De data voor de rondetafelgesprekken en de besluitvorming van de raad zijn enkele keren veranderd. Oorspronkelijk stond dit alles gepland voor juni/juli 2020. Vanwege de coronamaatregelen hebben we de inspraakprocedure met vier weken verlengd waardoor besluitvorming doorschoof. Inmiddels is het aantal zienswijzen bekend(bijna 400). Het college behandelt alle zienswijzen goed en zorgvuldig. Tevens willen college en raad ervoor zorgen dat er voor inwoners voldoende gelegenheid is om op de reactienota en de aangepaste versie van de Ruimtelijke Koers te kunnen reageren.

Naar het overzicht