Mensen die fietsen

Ruimtelijke Koers: waar gaat het over?

Houten wil 4.000 tot 5.000 woningen bouwen 

Ruimtelijke Koers legt het fundament voor de toekomst van Houten

Houten en de omliggende regio zijn erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. De regio verwacht een woningtekort van ruim 100.000 woningen tot 2040. Er is behoefte aan extra woningen voor ouderen, gezinnen en jonge starters. De gemeente Houten wil voor een deel in die behoefte voorzien en is bereid 4.000 tot 5.000 nieuwe woningen te laten bouwen. Wat, waar en hoe, werken we uit in een Ruimtelijke Koers voor Houten.

Deze Ruimtelijke Koers wil de gemeente in 2020 vaststellen en vormt straks de basis voor verdere uitwerking per gebied op weg naar 2040. De gemeente heeft alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanaf juni 2019 uitgenodigd om mee te denken. Er vonden fietstochten, werkateliers en bijeenkomsten plaats. Op deze webpagina’s vind je een overzicht met de verslagen tot nu toe

Naar het overzicht