Het integraal Ruimtelijk Perspectief

Onze regio Utrecht is populair! En dat is terecht want het is een aantrekkelijk en veelzijdig gebied.

Klik op de afbeelding om het filmpje te bekijken.

Het Integraal Ruimtelijk Perspectief regio Utrecht

Willen we onze regio aantrekkelijk en veelzijdig  houden moeten we als samenleving ook rekening houden met de toekomst en de uitdagingen die deze met zich meebrengt. Want het klimaat verandert, er is sprake van woningnood, de bevolkingssamenstelling verandert en de regio moet goed bereikbaar blijven.

Om klaar te zijn voor de grote opgaven van de toekomst moeten we daar samen tijdig mee aan de slag gaan. Maar waar moeten we precies op voorbereid zijn? Welke keuzes moeten er gemaakt worden? En wat is er voor nodig om de ambities te realiseren?

De kracht van de Utrechtse regio zit in de kwaliteit van leven, diversiteit, innovatie, groen & landschap en een sterke economie. Maar de allerbelangrijkste kracht is samenwerking. Nauwe samenwerking tussen inwoners, overheden, bedrijven en kennis- en onderwijsinstellingen. Het belang van samenwerken vind je terug in het Integraal Ruimtelijk Perspectief. Samen met 16 gemeenten en haar inwoners kiezen we er voor om op een gezonde en duurzame wijze klaar te zijn voor de grote ruimtelijke opgaven van de toekomst. Een plek te maken waar mensen kunnen wonen, werken en recreƫren, volledig in balans met ruimte voor groen en duurzame initiatieven op het gebied van vervoer en energie. Dit betekent dat we slim moeten omgaan met de beperkte ruimte die beschikbaar is. Het Integraal Ruimtelijk Perspectief is daarin de wegwijzer naar de toekomst:

  • Ontwikkeling van landschap, water en groen is voorwaardelijk voor de groei van de regio;
  • Keuzes voor duurzame mobiliteit: Nabijheid en een goed netwerk zorgen voor duurzaam mobiliteitsgedrag;
  • Voldoende woningen en arbeidsplaatsen
  • Een gezonde regio begint met vitale kernen: voldoende woningen en voorzieningen ook in de kleinere dorpen
  • Nieuwe stedelijke woon- en werkmilieus bij OV-hubs met stad, regio en landschap binnen handbereik;
  • Duurzame energie is een gezamenlijke opgave.

Soms zijn de wensen groter dan de ruimte die we hebben. Door goed met elkaar af te stemmen, door het onderzoeken van mogelijkheden en door innovatie, kunnen we de ruimte slim verdelen en de beste keuzes maken voor gemeenten en regio. Zo werken we met zijn allen aan een gezonde, duurzame en toekomstbestendige leefomgeving.