Reconstructie Waalseweg

De gemeente is gestart met de plannen om de Waalseweg opnieuw in te richten. Het gaat om het gedeelte tussen de aansluiting met de Blasenburgseweg en de kom van Tull en ’t Waal (t.h.v. Waalseweg 83). Op deze website vindt u informatie over het project.

Ontwerp

Voor de vernieuwing van de Waalseweg is een schetsontwerp gemaakt. Het schetsontwerp geeft een beeld van de nieuwe weg. De weg krijgt nieuw asfalt. Er komen fietsstroken van rood asfalt. De schoolzone gaat er anders uitzien en delen van de weg komen hoger te liggen (verkeersplateaus).

Doel van de veranderingen is de weg veiliger te maken en de snelheid te remmen. De weg kan na de vernieuwing weer jaren mee. In de downloads kunt u de ontwerptekeningen vinden, zoals die op de bewonersavond van 30 november 2022 zijn gepresenteerd.

Terugkoppeling bewonersavond

De antwoorden op de vragen die tijdens de bewonersavond zijn gesteld, zijn gebundeld en kunt vinden onder de downloads. Er volgt binnenkort een 2e bewonersavond waarin we het aangepaste ontwerp zullen presenteren. U wordt daarvan per brief op de hoogte gesteld.