Hockeygebouw op de Meerpaal

Sport & Werklandschap Meerpaal

Het Sport & werklandschap Meerpaal ligt gelegen tussen het Amsterdam-Rijnkanaal en het bestaande bedrijventerrein De Meerpaal.

Het landschap is nog volop in ontwikkeling en omvat een mix aan activiteiten zoals sporten, werken en recreëren in de natuur. Het gebied voorziet in de behoefte van inwoners en sportverenigingen in het sterk gegroeide Houten.

Het Sportgebied is opgeleverd in 2012 en omvat velden voor hockey, handbal, honk- en softbal. Centraal gelegen binnen het Sportgebied ligt het multifunctionele clubgebouw, waarin de sportverenigingen zijn gehuisvest. Ook zijn er aan sport gerelateerde commerciële functies in ondergebracht. Het Werkgebied is bouwrijp opgeleverd eind 2014 en omvat ca. 10 hectare aan uitgeefbaar bedrijfsterrein.

Het derde en laatste deelplan, het Natuur & recreatiegebied met aanverwante sporten, ligt vooralsnog stil als gevolg van de 2e gemeentelijke ombuigingstaakstelling.

Naar het overzicht