Gebouw De Munt op de Meerpaal
@copyright Jacx Vastgoedpresentatie

Vestigingsmogelijkheden bedrijventerrein de Meerpaal

Dit bedrijventerrein biedt vestigingsmogelijkheden voor bedrijven van diverse omvang en uit diverse bedrijfstakken. Het bedrijventerrein wordt gekenmerkt door een overzichtelijke opzet, een uitstekende bereikbaarheid en een onderscheidende uitstraling. Daarnaast zijn de centrale ligging, de uitstekende infrastructuur en de hoogopgeleide beroepsbevolking kwaliteiten, die het interessant maken voor u om zich te vestigen op De Meerpaal. Stuk voor stuk factoren, die de vestiging van uw bedrijf tot een succes zullen maken.

De gemeente Houten is een moderne, nieuwe stad met een dynamisch karakter en een hoog investeringsniveau. Houten heeft een directe verbinding met de A27 en een directe spoorverbinding met Utrecht en Den Bosch. De bedrijven- en kantorenterreinen zijn overzichtelijk opgezet, en bezitten een hoogwaardig uitstraling en een uitstekende infrastructuur. De woningvoorraad is van hoge kwaliteit. Het woongebied is ingebed in een ruime, groene omgeving.

De gemeente hanteert een professioneel en klantgericht vestigingsbeleid, om de vestiging van uw bedrijf in goede banen te leiden. Al jaren scoort Houten hoog in diverse landelijke en regionale onderzoeken naar het vestigingsklimaat en de kwaliteit van bedrijven- en kantorenterreinen. Inmiddels telt Houtenruim 2400 bedrijven uit alle sectoren van de economie. Samen zijn zij goed voor circa 19.000 arbeidsplaatsen.

Naar het overzicht