Bouwplan De Grassen

Bouwplan Grassen (Hofstad IVB)

Houten krijgt er een nieuwe woonwijk bij in de Grassen. In het gebied tussen de afslag Het Gras, de warmtekrachtcentrale en gebouw De Limes komen maximaal 220 woningen. 

In drie verschillende deelgebieden is er ruimte voor rijwoningen, appartementen en parkwoningen (zie verkavelingskaart). De bouwhoogte varieert van 10 meter aan de kant van de bestaande woningen tot maximaal 16 meter bij de spoorlijn.

Verkeersonderzoek in de Grassen

Voor een verkeersonderzoek in de Grassen wordt op een aantal locaties op de Kamgras, Raaigras en Het Gras rond 8 of 9 april meetapparatuur geplaatst. Deze apparatuur gaat de hoeveelheid, samenstelling en snelheid van het verkeer meten. Ook brengt het de verkeersafwikkeling (eventuele wachtrijen) en verkeersveiligheid in beeld.

De eerste meetronde staat gepland voor 10 tot en met 25 april.

Meer over dit onderzoek leest u in de brief (pdf, 386 KB). Deze brief is ook aan bewoners van de Grassen verzonden.

Digitale informatie avond bouwplan Grassen – Hofstad 4b

Op 15 april wordt er van 19.00 - 21.00 uur een informatie avond via ms teams georganiseerd. De avond gaat over het definitieve ontwerp van de buurt en de te bouwen woningen in de Grassen – Hofstad 4b.

Er is speciaal een informatiefilmpje gemaakt over dit plan. Dit filmpje kunt u nu bekijken maar wordt ook op de informatie avond getoond, waarna u vragen kunt stellen.

Voor informatie over het kopen van woningen kunt u terecht op www.hofpark.nl. Op 15 april wordt hierover GEEN informatie gegeven.

Wilt u zich aanmelden voor de informatie avond? Stuur dan een mail naar anke.beisterveld@houten.nl . U ontvangt dan op 15 april een ms teams link om deel te nemen.

Naar het overzicht