Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030

"Karakter van het Oude Dorp versterken"

Het Oude Dorp is een prachtig stukje Houten en dat moet zo blijven. Dat betekent niet dat we de tijd stilzetten Het Oude Dorp moet zich kunnen blijven ontwikkelen. Vooral met plannen die het historische karakter versterken. Deze visie is het resultaat van de gesprekken tussen inwoners, ondernemers, experts en gemeente over de toekomst van het Oude Dorp.

College van B&W stemt in met Ontwikkelingsvisie Oude Dorp

Ontwikkelingsvisie Oude Dorp 2030 (pdf, 6.26 MB), die het College van B&W op 31 augustus heeft vastgesteld, is duidelijk. Het Oude Dorp is van onschatbare waarde voor Houten. Het is een deel van Houten dat je even terug in de tijd zet. Het is plek waar mensen prettig wonen en werken en ondernemers hun boterham verdienen. Er zijn ook dingen die beter kunnen. Daar gaan we als inwoners, ondernemers en gemeente mee aan de slag.

Het resultaat van de inzet van veel mensen

Bewoners, ondernemers, experts en medewerkers van de gemeente hebben allemaal meegewerkt aan de visie. Wethouder Sander Bos: “Niet iedereen dacht overal hetzelfde over. De bijdrages wisselden van kleine en praktische ideeën tot complete inrichtingsplannen. Maar over één ding waren we het allemaal eens. Het Oude Dorp moet het Oude Dorp blijven, maar het moet ook vooruit kunnen.”

Ontwikkeling met oog voor gisteren en morgen

De gemeente gaat bekijken hoe ze het behoud van het historische karakter het beste kan regelen. Het Oude Dorp gaat niet op slot. Nieuwe plannen blijven mogelijk. Sterker nog, die zijn nodig voor de toekomst van het Oude Dorp. Maar de plannen mogen de sfeer en het beeld van het dorp niet beschadigen. Er moeten vooral nieuwe plannen komen die het karakter van het Oude Dorp sterker maken.

De visie in de praktijk

We gaan aan de slag met de visie. Op de een of andere manier maken we geschiedenis van het Oude Dorp zichtbaar . We ontwikkelen plannen om woningen te bouwen op de plek van de Grund. Albert Heijn wil uitbreiden. De gevolgen voor het Oude Dorp van de uitbreiding gaan het afgeven van een vergunning bepalen.

Definitief besluit door gemeenteraad

De gemeenteraad besluit in oktober over Ontwikkelingsvisie Oude Dorp. Daarvoor houdt de raad ronde tafel gesprekken. Daar kunt u met leden van de gemeenteraad nog van gedachten wisselen over de visie.

Naar het overzicht