Parkeerplaatsen bij Vinkingenpoort

Parkeerpleinen in de Poorten

In de wijk de Poorten reconstrueert de gemeente de komende jaren parkeerpleinen aan de Eburonenpoort, Keltenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort en Friezenpoort. De Eburonenpoort is inmiddels afgerond. 23 augustus 2021 start de reconstructie van de Tubantenpoort.

Waarom?

Op de parkeerpleinen van de Eburonenpoort, Keltenpoort, Tubantenpoort, Saksenpoort en de Friezenpoort zien we de volgende aandachtspunten:

  • De pleinen zijn erg stenig en het regenwater wordt afgevoerd naar de riolering. Wij zien kansen om het regenwater van het riool af te koppelen
  • De bomen groeien matig door de slechte ondergrond en veroorzaken schade aan de bestrating
  • Automobilisten moeten tegen een verhoogde band oprijden om te kunnen parkeren. Dit is niet gebruiksvriendelijk
  • Er ontbreekt een parkeervakindeling. De beperkte parkeerruimte wordt daardoor niet altijd optimaal benut. 
Naar het overzicht