Nieuwbouwwijk De Kiem van Houten

Woonwijk de Grassen Noord - De Kiem van Houten

Houten krijgt er een nieuwe wijk bij: De Grassen Noord. Deze ligt tussen de wijken De Tuinen, Castellum en De Grassen en heet “De Kiem van Houten”.

Er komen in totaal circa 300 woningen die duurzaam en Nul Op de Meter (gasloos) zijn. Een aantal woningen wordt levensloopbestendig met een lift naar keuze. Binnen het plan worden ook sociale woningen gerealiseerd.

Het openbaar terrein wordt klimaatbestendig waarbij rekening gehouden wordt met voldoende waterberging en een goede biodiversiteit.

Werkzaamheden toegangsweg – De Kiem van Houten/Hofstad 3

Vanaf maandag 14 juni 2021 zullen er werkzaamheden plaatsvinden in de toegangsweg Kamgras richting nieuwbouwplan De Kiem van Houten.

Door uitbreiding van de woonwijk is het noodzakelijk om rioleringswerkzaamheden uit te voeren in deze toegangsweg. Het (woon)verkeer kan zijn doorgang vinden via een tijdelijke platenbaan welke in de middenberm wordt gelegd. Doormiddel van bebording zal het verkeer over de platenbaan geleid worden. De werkzaamheden nemen circa 2 weken in beslag.

Na de rioleringswerkzaamheden in de Kamgras wordt er doorgegaan met rioleringswerkzaamheden in de Kuilgras. Ook hier zal waar nodig het verkeer worden omgeleid via tijdelijke platenbanen langs het werkvak op. Het (woon)verkeer is gedurende deze werkzaamheden toegankelijk via toegangsweg Kamgras en Strekgras. Deze werkzaamheden zullen in totaal circa 1,5 week in beslag nemen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door firma Van Hattum.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de uitvoerder dhr. JD van Hattum bereikbaar via telefoonnummer: 06 43 12 67 11 of via email: j.d.vanhattum@vanhattum-infra.nl .

Naar het overzicht