Eiland van Schalkwijk

Eiland van Schalkwijk

Ontwikkelingen Eiland van Schalkwijk

Het Eiland van Schalkwijk is een bijzonder gebied in de stedelijke regio Utrecht. Tussen het Amsterdam Rijnkanaal en de Lek ligt een prachtig open landschap met forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De gemeente Houten investeert samen met inwoners op verschillende plekken in de toekomst van dit gebied.

Er zijn volop kansen om het gebied aantrekkelijk te maken en houden voor bewoners, recreanten en om de landbouw een nieuw toekomstperspectief te bieden. Om de verdere ontwikkeling van het gebied in goede banen te leiden is het hard nodig dat deze kansen worden aangegrepen.

Wethouder Hilde de Groot vlogt

Er gebeurt veel op het Eiland van Schalkwijk. Hilde de Groot, wethouder van de gemeente Houten is daarom een vlog gestart. Hilde praat hiermee zo veel mogelijk mensen die wonen, werken of recreëren op het Eiland van Schalkwijk bij over allerlei onderwerpen. 

De eerste vlog gemist? Kijk hier de 1e vlog over de ontwikkelingen op het Eiland van Schalkwijk

Structuurvisie Eiland van Schalkwijk

Het gemeentebestuur van Houten legt met de structuurvisie een toekomstbeeld neer voor het Eiland van Schalkwijk. Met deze visie geeft de gemeente planologische duidelijkheid. Een visie die gericht is op de duurzame ontwikkeling van het eiland met en door alle betrokken partijen. Het is een uitdaging, want in de gemeentelijke visie zijn het de ondernemers en bewoners zelf die, rekening houdend met de kwaliteiten in het gebied, aan zet zijn om het Eiland van Schalkwijk een duurzame toekomst te geven.

De visie wordt ondersteund door de Provincie Utrecht en het Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden en is in nauwe samenwerking met deze partijen tot stand gebracht.

Bekijk hier de Vaststelling Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (pdf, 6.05 MB) èn Beoordelingskader Structuurvisie Eiland van Schalkwijk (pdf, 6.38 MB).

Naar het overzicht