Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Woningbouw Wickengaard Schalkwijk

Beroep aangetekend tegen vaststellingsbesluit bestemmingsplan Wickengaard

Door een aantal belanghebbenden is bij de Raad van State beroep aangetekend tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad voor het bestemmeningsplan Wickengaard.

De Raad van State heeft de gemeente aangegeven dat deze beroepszaak is gestart. Hoe lang het duurt voordat de beroepsprocedure is doorlopen en er een uitspraak van de Raad van State is, is niet met zekerheid te zeggen. Ervaring met ander beroepszaken leert dat we rekening moeten houden met ongeveer een jaar procedure tijd. Na de uitspraak van de Raad van State kan een omgevingsvergunning worden verleend. De start van de bouw was voorzien in 2022 zodat de kopers de sleutels in 2023 konden krijgen. De beroepszaak betekent dat dit jaar het bouwrijpmaken van het terrein niet kan starten en de start van de woningbouw niet voor 2023 zal plaatsvinden.

Op 17 juni 2021 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Wickengaard vastgesteld. Wickengaard is een plan voor de bouw van 33 woningen in Schalkwijk.

Het besluit is gepubliceerd en heeft 6 weken open gestaan voor beroep bij de Raad van State. Een aantal belanghebbenden heeft van deze mogelijkheid gebruikgemaakt om beroep aan te tekenen bij de raad van state.    

Naar het overzicht