Luchtfoto van Fort Honswijk

Fort Honswijk

Sinds 26 oktober 2016 is de gemeente Houten de trotse eigenaar van Fort Honswijk. Met het eigenaarschap wil de gemeente een mooie en passende toekomst voor dit rijksmonument en icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie mogelijk maken. Ondertussen zijn we 5 jaar verder. In die tijd is er veel gebeurd. Het fort is tot leven gekomen (als Doornroosje wakker gekust), er lopen wandelroutes over het terrein, diverse huurders werken met veel plezier in gebouwen op het terrein en er is een grote restauratie gaande. Alles met de bedoeling om te komen tot een succesvolle herontwikkeling op deze plek.

Voor die herontwikkeling is er ondertussen een Ontwikkelkader opgesteld en in 2019 vastgesteld in de gemeenteraad. Op basis van dit ontwikkelkader wordt momenteel een tenderprocedure voorbereid. Via deze procedure kunnen geïnteresseerde ondernemers meedingen naar een definitieve plek op dit prachtige fort. Het is de bedoeling dat begin 2022 duidelijk wordt wat de definitieve bestemming van het fort wordt. Op dat moment zal het bestemmingsplan worden gewijzigd en worden plannen uitgewerkt.

De ontwikkelingen op Fort Honswijk kunt u volgen via de website: www.forthonswijk.eu.  Zo blijft u op hoogte van het laatste nieuws en de activiteiten op en rond het fort. Ook is er informatie te vinden over de mogelijkheden voor huur van gebouwen, het fortterrein of het organiseren van een (publieks)activiteit.

Wilt u het Fort bezoeken of meer weten van de historie van dit icoon van de Nieuwe Hollandse Waterlinie? U vindt het allemaal op de website.

Fort Honswijk is ook actief op Facebook (@fortbijhonswijk)  en Twitter @forthonswijk. Neem snel een kijkje.

Naar het overzicht