Samen bouwen aan Houten

Met de uitslag van het referendum over de Ruimtelijke Koers hebben de inwoners van Houten in maart van dit jaar een duidelijk signaal afgegeven aan de gemeente. Na het raadsbesluit is de Ruimtelijke Koers Houten 2040 verworpen. De vraag is: hoe nu verder?

De eerste stap die de gemeente in dit kader gaat zetten is het maken van een goede inventarisatie en analyse van de belangrijkste argumenten van de voor, tegen- en nietstemmers.

Omdat de gemeente wil luisteren en leren van waarom de inwoners voor, tegen of niet hebben gestemd, is een uitgebreid, professioneel en onafhankelijk onderzoek nodig. Dit onderzoek wordt op dit moment uitgevoerd door I&O Research. U kunt mee doen aan dit onderzoek door de vragenlijst in te vullen. 

Vragenlijst onderzoek

Wethouder Sander Bos vertelt u waarom het belangrijk is om de vragenlijst in te vullen.

Meer over het onderzoek leest u in het projectvoorstel inwonerspeiling  (PDF, 559 KB)

Naast de inwonerspeiling doet de gemeente ook onderzoek naar Houten-Noordwest en Houten-Oost. Het hoe en waarom en de stand van zaken leest u hier.

Naar het overzicht