Ik wil zorgaanbieder worden

Inkoop Jeugdhulp segment Ambulant per 2 juni gepubliceerd op TenderNed!

Let op: Schorsing aanbestedingsprocedure en nieuwe ingangsdatum overeenkomst ambulante Jeugdhulp!

In de eerste Nota van Inlichtingen van de aanbesteding ambulante jeugdhulp zijn veel vragen over het kostprijsonderzoek gesteld. Regio Lekstroom heeft daarom besloten om een onafhankelijke toets uit te voeren op de tarieven.

In verband met de tijd die daarmee gemoeid is en bovendien de wens om dit proces zorgvuldig te laten verlopen heeft de regio geen andere keuze dan de beoogde startdatum van de overeenkomst uit te stellen tot 1 juli 2023 en de uiterste inschrijfdatum te verplaatsen.

De nieuwe data maken we zo snel mogelijk bekend via TenderNed.

Meer informatie over deze aanbesteding kunt u vinden op TenderNed.

Inkoop Wmo Individuele Begeleiding per 1 april gepubliceerd op TenderNed TN354965 (inschrijving gesloten).

https://www.tenderned.nl/aankondigingen/overzicht/257440/details

Over de Regio Lekstroom

In de regio Lekstroom werken de gemeente Nieuwegein, IJsselstein, Lopik, Vijfheerenlanden en Houten samen om professionele zorg in te kopen voor haar inwoners.

Regio Lekstroom heeft 395 aanbieders gecontracteerd voor Jeugdhulp en Wmo begeleiding & Huishoudelijke Ondersteuning. Binnen de Lekstroomregio beschikken wij over een breed ingekocht zorgaanbod. Voor de Wmo begeleiding en de jeugdhulp zijn wij bezig met de voorbereidingen op de nieuwe inkoop. U kunt zich niet meer inschrijven als nieuwe zorgaanbieder.

Wilt u zich aanmelden als zorgaanbieder voor het perceel Huishoudelijke Ondersteuning? Of dient u zich aan te melden in verband met een maatwerkcontract?

 U moet rekening houden met het volgende:

  1. Voldoet u niet aan bepaalde voorwaarden zoals genoemd in het aanmeldformulier dan kunt u zich helaas niet aanmelden.
  2. Uw aanmelding is nog geen contract.