Aanmelden Wmo Begeleiding

De huidige contracten lopen tot 31 december 2021. De gemeente is momenteel bezig met de voorbereidingen voor de nieuwe aanbesteding vanaf 2022. Voor de lopende contracten zijn geen aanmeldmomenten meer. Aanvragen worden niet meer in behandeling genomen.

U kunt zich aanmelden via onderstaande link. We verzoeken u wel de aanbestedingsdocumenten goed door te nemen. U moet rekening houden met:

  1. De Regio Lekstroom  maakt eerst een afweging op basis van het type zorg dat u aanbiedt. Als wij voldoende zorgaanbieders gecontracteerd hebben die hetzelfde type zorg leveren dan sluiten wij geen nieuw contract af.
  2. Voldoet u niet aan bepaalde voorwaarden zoals genoemd in het aanmeldformulier dan kunt u zich helaas niet aanmelden.
  3. Uw aanmelding is geen contract.

Hier kunt u zich direct online aanmelden

Hoe werkt het?

U kunt zich nog aanmelden voor het lopende contract tot 31 december 2021

Voor uw online aanvraag heeft o.a. nodig:

  1. Een bankafschrift
  2. Een eigen verklaring
  3. KvK-nummer;
  4. AGB-code;
  5. WZA-code. (alleen van toepassing voor de WMO, zie mijn CAK zakelijk account)

Mijn CAK Zakelijk account

Cliënten betalen een eigen bijdrage voor ondersteuning vanuit de Wmo. Om ervoor te zorgen dat deze klanten een factuur voor de eigen bijdrage krijgen, is uw aanlevering van klant- en zorggegevens bij het CAK van belang.

Wilt u zich aanmelden als zorgaanbieder? Dan moet u ook het bezit van een WZA-code. Hiervoor moet u zich aanmelden bij het CAK. U ontvangt dan een 'Mijn CAK Zakelijk (Extranet)' account. U kunt dan uw omzet per cliënt opvoeren zodat het CAK een eigen bijdrage kan berekenen en innen. Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u een link naar het CAK.

Aanbestedingsdocumenten Wmo begeleiding