Aanmelden Wmo Huishoudelijke ondersteuning

U kunt zich nog aanmelden als u nog  niet gecontracteerd bent voor Wmo Huishoudelijke Ondersteuning voor de regio Lekstroom. Hieronder vindt u een overzicht met inschrijvingsmomenten in 2022 en 2023.

Onder de downloads in het document Tussentijdse toetreding vindt u meer informatie over de procedure, data en tijdstippen van de aanmeldrondes.

Geïnteresseerde aanbieders kunnen zich aanmelden door het digitale inschrijfformulier in te vullen.

Inschrijving 2020/ 2021
Datum inschrijving Datum sluiting
1 april 2022 31 mei 2022, 12.00 uur
1 oktober 2022 30 november, 2022 12.00 uur
1 april 2023 31 mei 2023, 12.00 uur
1 oktober 2023 30 november 2023, 12.00 uur

Wilt u zich aanmelden? Lees dan eerst de aanbestedingsprocedure. Vervolgens moet u rekening houden met het volgende:

 1. Als u niet kunt voldoen aan de voorwaarden in het aanmeldformulier, is aanmelding helaas niet mogelijk.
 2. Aanmelding is geen garantie op een contract, de gunning volgt na beoordeling en een officieel bericht.
 3. U kunt zich pas aanmelden vanaf de datum van inschrijving.
Aanmelden huishoudelijke ondersteuning

Hoe werkt het?

Voor uw online aanvraag heeft o.a. nodig:

 1. Een bankafschrift
 2. Een eigen verklaring UEA  (zie downloads aan de rechterzijde)
 3. KvK-nummer en uittreksel;
 4. AGB-code;
 5. Referentieopdracht(en) **

** Om aan te tonen dat u geschikt bent als zorgverlener in de Huishoudelijke Ondersteuning vragen wij om referentieopdrachten. Uit deze referentieopdrachten moet blijken dat u beschikt over de volgende kerncompetenties:

 • Schoon en leefbaar huis
 • Was verzorging
 • Regie/ organisatie
 • Boodschappen
 • Kindzorg

De door u opgegeven referenties dienen aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • Afronding van de referentieopdracht mag niet langer dan drie jaar geleden zijn, gerekend vanaf het moment van uiterste aanmeldingsdatum;
 • Door het opgeven van een referentie geeft de aanbieder toestemming aan de opdrachtgever om zonder tussenkomst van Inschrijver, voor verificatie contact op te nemen met de genoemde contactpersoon van de referent;
 • De referentieopdracht dient door aanbieder op een vakkundige wijze uitgevoerd te zijn en conform de contractuele afspraken.

Bij de aanbestedingsdocumenten staan de documenten die u nodig heeft bij het invullen van het aanmeldformulier.